Regelingen voor vergroening buitengebied

Regelingen voor vergroening buitengebied

Wilt u een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van natuur en landschap in het buitengebied? Er zijn regelingen waarmee particuliere grondeigenaren in het buitengebied van Cranendonck subsidie kunnen krijgen voor de aanleg en/of het beheer van natuur- en landschapselementen.

Mooier landschap, meer bijen, meer uilen, meer…

Door nieuwe landschapselementen aan te leggen, wordt het buitengebied niet alleen aantrekkelijker om er te wonen, te werken en te recreëren, maar biedt het ook meer ruimte aan karakteristieke soorten van het agrarisch cultuurlandschap. Denk daarbij aan patrijzen, kerk- en steenuilen, kikkers, zangvogels, honingbijen en wilde bijen.

Stimuleringsregeling Landschap

Heeft u grond in het buitengebied? En ligt deze grond buiten uw erf? Dan kunt u in de daarvoor aangewezen gebieden in aanmerking komen voor een aantrekkelijke vergoeding voor aanleg en beheer van onder andere bosschages, bomen, poelen, hoogstamboomgaard en bloemrijke randen. De middelen voor deze regeling worden beschikbaar gesteld door de gemeente, het waterschap en de provincie Noord-Brabant.

Subsidieregeling Natuur Noord-Brabant

Als niet kan worden voldaan aan de criteria van de Stimuleringsregeling, kunt u mogelijk gebruikmaken van de ‘Subsidieregeling Natuur Noord Brabant’, paragraaf 3. Deze regeling voorziet onder andere in een eenmalige bijdrage voor landschappelijke beplantingen en geldt voor het hele buitengebied, echter niet voor erven.

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden? Dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met Martien Vinken, veldcoördinator in de Peelregio, via telefoonnummer 06 27 12 27 21 of mail: info@martienvinken.nl