Raadsvergadering - na commissievergadering - op 19 april

Raadsvergadering - na commissievergadering - op 19 april

Aansluitend op de commissievergadering van 19 april wordt nog een raadsvergadering gehouden waar de hamerstukken uit de commissie behandeld worden. De start van de raadsvergadering is naar verwachting rond 21.00 uur. De vergadering is openbaar en ook via de website te volgen (www.cranendonck.nl/webcast). De raadsvergadering die op 3 mei a.s. gepland staat, komt hiermee te vervallen.