Raadgevend Referendum

Raadgevend Referendum

Op 21 maart wordt een raadgevend referendum gehouden over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). Deze wet bepaalt:

  • de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD);
  • de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden;
  • hoe het toezicht is geregeld.

Op de website van de Rijksoverheid is een pagina ingericht met informatie over hoe u kunt stemmen voor het referendum over de Wiv. U vindt hier een afbeelding van het stembiljet met de vraag die op het stembiljet wordt gesteld. Ook staat hier informatie over hoe u dit stembiljet invult.

Meer informatie

Begin maart verspreidt de Referendumcommissie huis-aan-huis een informatiebrochure over de Wiv.
De tekst van de wet vindt u op www.referendumwiv2017.nl en is vanaf 21 februari ook verkrijgbaar op het gemeentehuis.