Pilot gescheiden carnavalsafval 2020

Pilot gescheiden carnavalsafval 2020

Samen met de carnavalsverenigingen start de gemeente Cranendonck een pilot voor het gescheiden inzamelen van carnavalsafval. Bij het bouwen van carnavalswagens komt veel afval vrij. Een groot deel van het afval wordt niet (goed) gescheiden en kan daardoor alleen als restafval worden verwerkt. In het kader van duurzaamheid stimuleert de gemeente Cranendonck de bouwers om het afval gescheiden aan te leveren. Doel van de pilot is om ten minste 75% van het afval opnieuw te gebruiken.

Duurzaam bouwen
Via de carnavalsverenigingen worden Big Bags beschikbaar gesteld, waarmee het afval van de bouw van carnavalswagens gescheiden kan worden aangeleverd. Er wordt onderscheid gemaakt in hout, piepschuim, papier en verf- en verfresten. Deze afvalstromen kunnen op enkele momenten per jaar gratis naar de milieustraat gebracht worden. Bij de Big Bags ontvangen de bouwers ook informatieposters met de voorwaarden voor de afvalstromen. Alle overige carnavalsafval dat moet worden verwerkt als restafval, kan tegen betaling van het normale tarief van € 18,65/m3 afgevoerd worden. Meubilair, koelkasten e.d. behoren niet tot carnavalsafval en wordt niet aangenomen.

Geld verdienen met circulaire carnavalswagen
De gemeente Cranendonck daagt wagenbouwgroepen uit om een circulaire carnavalswagen bouwen. Met circulair bouwen bedoelen we dat gebruik gemaakt wordt van duurzame, recyclebare materialen die nu én in de toekomst hun waarde behouden en niet (zo snel) op de afvalberg belanden. Er zijn drie geldprijzen te verdienen voor de meest duurzame bouwers. De drie meest circulaire plannen winnen respectievelijk 500 euro, 300 euro of 150 euro!

Lever om mee te dingen naar één van de prijzen uiterlijk 7 februari 2020 een plan aan voor de bouw van een circulaire carnavalswagen. Geef in het plan aan hoe je zo veel mogelijk gebruik maakt van herbruikbare materialen en hoe jullie wagen zo duurzaam mogelijk wordt. Wil je kans maken op een prijs? Vraag bij de carnavalsvereniging de voorwaarden op.