Coronavirus en dienstverlening gemeente Cranendonck

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Cranendonck, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Aangepaste openingstijden
Er gelden beperktere openingstijden van het gemeentehuis. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn gaan door en er is geen vrije inloop mogelijk. U kunt alleen telefonisch een afspraak maken (via 14-0495). Meer hierover

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig? Ga hiervoor naar de homepage en kies voor 'online regelen'. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Voor ondernemers
In de Updates coronavirus lees je ook de updates voor ondernemers zoals informatie over en toegang tot bijstand aan zelfstandigen

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Persoonlijk bericht burgemeester Roland van Kessel

Persoonlijk bericht burgemeester Roland van Kessel

Een persoonlijk bericht van burgemeester Roland van Kessel voor alle inwoners van de gemeente Cranendonck: 

Beste inwoners van Cranendonck,

Het coronavirus heeft flinke impact op ons land en op onze gemeente. Sinds gisteren, 15 maart, zijn ook horecazaken, scholen en sportscholen en -verenigingen opgeroepen om te sluiten of hun activiteiten stil te leggen. Dit naast de eerdere maatregelen om evenementen af te lassen, sociale contacten te mijden en zoveel als mogelijk thuis te blijven en werken.

Via deze weg wil ik u een hart onder de riem steken. Ik begrijp dat de maatregelen een grote invloed hebben en niet altijd fijn zijn. Ik ben blij om te zien dat onze inwoners en ondernemers, hun verantwoordelijkheid nemen en gehoor geven aan de maatregelen, bijvoorbeeld door hun zaak te sluiten en sociale activiteiten af te zeggen. Ik wil graag alle lof uitspreken voor iedereen die meehelpt alles zo goed mogelijk te organiseren. Mensen in de zorg, het onderwijs, bij de politie, maar ook mensen die aanbieden boodschappen te doen voor een ander of op de kinderen van de buren te passen. Zo ook onze sociaal makelaars, die samen met onze inwoners naar oplossingen zoeken.
Ook in moeilijke tijden zetten we er samen de schouders onder. Niet alleen voor onszelf, maar zeker ook voor de mensen die kwetsbaarder zijn.

Een mooi initiatief vind ik dat een van onze inwoners op facebook de groep ‘Cranendonck hulp durf te vragen’ is gestart. Een prachtig en krachtig voorbeeld van iets voor elkaar willen betekenen. Maar ook een simpel gebaar als een kaartje of een telefoontje naar mensen die thuis zijn komen te zitten, kan al veel betekenen.

Ik doe een oproep: ga niet hamsteren, bewaar de rust en zorg goed voor elkaar.

Tenslotte vraag ik u om de aangekondigde maar ook eventuele toekomstige maatregelen te blijven opvolgen. Blijf binnen bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociale contacten en houd bijvoorbeeld afstand bij het boodschappen doen. Waar mogelijk werk thuis. Alleen samen kunnen we de verspreiding van het virus beperken en eraan bijdragen dat een piek in de zorgvraag voorkomen wordt.

Voor alle landelijke en regionale adviezen en handelingsperspectieven verwijs ik u graag door naar:

Burgemeester Roland van Kessel