In verband met het coronavirus zijn er een aantal wijzigingen in onze dienstverlening

Voor u en onze veiligheid volgen ook wij de RIVM-richtlijnen op in de strijd tegen corona. Dit doen we door persoonlijk contact op het gemeentehuis zo veel mogelijk te beperken. Er gelden daarom aangepaste openingstijden. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn, gaan door en er is geen vrije inloop. 

Mondkapje

Als u op afspraak het gemeentehuis bezoekt, moet u een mondkapje dragen.

Online regelen

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig. Kijk op de homepage bij 'Online regelen'. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Sluit venster

Oproep uitgeschreven personen 08-01-2021

Oproep uitgeschreven personen 08-01-2021

Uit onderzoek van de gemeente Cranendonck blijkt dat genoemde persoon niet meer woont op het adres waar hij/zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven. Hij of zij heeft niet voldaan aan de verplichting om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij de gemeente.

Uitgeschreven persoon

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck hebben besloten om:

Uitgeschreven persoon
Naam Geboortedatum Adres Datum van uitschrijving
Rafał Skoczylas 02-04-1992 Schoordijk 5a, Budel 30-11-2020

uit te schrijven uit de Basisregistratie Personen (BRP) met bestemming ‘Onbekend’. Op deze bekendmaking zijn de bekendmakingsregels op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing.

Meer informatie

Voor de procedure, bezwaar maken en beroep indienen verwijzen wij u naar de pagina Bezwaar