Oproep personen en uitgeschreven personen

Oproep personen en uitgeschreven personen

Uit onderzoek van de gemeente Cranendonck blijkt dat genoemde personen niet meer woonachtig zijn op het adres waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Zij hebben niet voldaan aan de verplichting om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij de gemeente.

Voornemen uitschrijven personen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck hebben het voornemen per de hieronder aangegeven datum de volgende personen uit te schrijven uit de Basisregistratie personen:

Naam                  geboortedatum     adres                              datum van uitschrijving

M.G. Mikulski       07-11-1983              Leeuwenbekstraat 3     15-01-2020

Š. Rezková           16-03-1969              De Dijk 2                      15-01-2020

D. Brabec              09-07-2003              De Dijk 2                       15-01-2020

S.M. Zamora Guzman    30-08-1979      Adr. Groenewegenlaan 7  15-01-2020

P.D. van der Krieken       06-11-1989       Klein-Schoot 38             23-01-2020

Wat moet u doen
Wordt uw naam hierboven genoemd of weet u waar bovenstaande personen verblijven? Neem dan contact op met de gemeente via 14 0495 of mail klantencontact@cranendonck.nl. Als de gemeente binnen vier weken geen reactie heeft ontvangen, schrijft zij de bovenstaande personen uit naar ‘vertrokken met onbekende bestemming (VOW)’.

Consequentie
Een eventuele ambtshalve uitschrijving uit de BRP kan tot gevolg hebben dat onderstaande personen geen documenten (reisdocumenten, rijbewijs) meer kunnen aanvragen. Ook huurtoeslag, zorgtoeslag, kindertoeslag of een andere vorm van uitkering of financiële ondersteuning kunnen worden stopgezet. Daarnaast kan het gevolgen hebben voor de opbouw van AOW. Het is belangrijk om op het juiste adres ingeschreven te staan.

Uitgeschreven personen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck hebben besloten om:

Naam                       geboortedatum         adres                                    datum van uitschrijving

T.A.A. Biesmans       09-07-1975                 Graafschap Hornelaan 37    16 december 2019

M. Kolodziej              21-05-1968                 De Dijk 2                               16 december 2019

uit te schrijven uit de Basisregistratie Personen (BRP) met bestemming ‘Onbekend’. Op deze bekendmaking zijn de bekendmakingsregels op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing.

Meer informatie
oor de procedure, bezwaar maken en beroep indienen verwijzen wij u naar www.cranendonck.nl/bezwaarmaken