Oproep personen en uitgeschreven personen

Oproep personen en uitgeschreven personen

Uit onderzoek van de gemeente Cranendonck blijkt dat genoemde personen niet meer woonachtig zijn op het adres waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Zij hebben niet voldaan aan de verplichting om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij de gemeente.

Voornemen uitschrijven personen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck hebben het voornemen per de hieronder aangegeven datum de volgende personen uit te schrijven uit de Basisregistratie personen:

Naam                 geboortedatum    adres                      datum van uitschrijving

LMR Heijmans     08-01-1976         Markt 3b                18 september 2019

B Oláh                07-01-2001         Nieuwstraat 41       18 september 2019

P Jancsó             14-04-2000         Nieuwstraat 31        18 september 2019

B.S. Bernsen       16-04-2007         Patrijslaan 6             6 augustus 2019

Wat moet u doen

Wordt uw naam hierboven genoemd of weet u waar bovenstaande personen verblijven? Neem dan contact op met de gemeente via 14 0495 of mail klantencontact@cranendonck.nl. Als de gemeente binnen vier weken geen reactie heeft ontvangen, schrijft zij de bovenstaande personen uit naar ‘vertrokken met onbekende bestemming (VOW)’.

Consequentie

Een eventuele ambtshalve uitschrijving uit de BRP kan tot gevolg hebben dat onderstaande personen geen documenten (reisdocumenten, rijbewijs) meer kunnen aanvragen. Ook huurtoeslag, zorgtoeslag, kindertoeslag of een andere vorm van uitkering of financiële ondersteuning kunnen worden stopgezet. Daarnaast kan het gevolgen hebben voor de opbouw van AOW. Het is belangrijk om op het juiste adres ingeschreven te staan.

Uitgeschreven personen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck hebben besloten om:

Naam                   geboortedatum    adres                                   datum van uitschrijving

H. Perzanowski     16-12-1998         Het Laar 19                           6 augustus 2019

W. Pokora             11-05-1979         Het Laar 19                           6 augustus 2019

J. Panek                19-05-1969         Het Laar 19                           6 augustus 2019

L.M. Piskalski         30-04-1998         Patrijslaan 6                          6 augustus 2019

J. Walisiewicz         01-05-1978         Meemortel 45                        6 augustus 2019

K.R. Turczyk           15-07-1992         Weth. Van Hunselstraat 11     6 augustus 2019

uit te schrijven uit de Basisregistratie Personen (BRP) met bestemming ‘Onbekend’. Op deze bekendmaking zijn de bekendmakingsregels op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing.

Meer informatie

Voor de procedure, bezwaar maken en beroep indienen verwijzen wij u naar http://www.cranendonck.nl/bezwaar