Oproep personen en uitgeschreven personen

Oproep personen en uitgeschreven personen

Uit onderzoek van de gemeente Cranendonck blijkt dat ondergenoemde personen niet meer woonachtig zijn op het adres waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Zij hebben niet voldaan aan de verplichting om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij de gemeente.

Uitgeschreven personen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck hebben besloten om:

Naam                                   geboortedatum               adres                                datum van uitschrijving

A. Abu Qwider                  11-01-1982                         Randweg-Oost 32             15 mei 2019

G. Wach                            21-01-1977                        Schoordijk 5a                    21 mei 2019

D. Gr├╝nholz                      07-09-1977                         Vogelspein 4                     21 mei 2019

D.S. Janowski                   29-12-1997                         Het Laar 19                        21 mei 2019

uit te schrijven uit de Basisregistratie Personen (BRP). Op deze bekendmaking zijn de bekendmakingsregels op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing.

Meer informatie

Voor de procedure, bezwaar maken en beroep indienen verwijzen wij u naar www.cranendonck.nl/bezwaar