Oproep personen en uitgeschreven personen

Oproep personen en uitgeschreven personen

Uit onderzoek van de gemeente Cranendonck blijkt dat genoemde personen niet meer woonachtig zijn op het adres waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Zij hebben niet voldaan aan de verplichting om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij de gemeente.

Voornemen uitschrijven personen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck hebben het voornemen per de hieronder aangegeven datum de volgende personen uit te schrijven uit de Basisregistratie personen:

Naam                              geboortedatum                    adres                               datum van uitschrijving

A. Abu Qwider                 11-01-1982                         Randweg-Oost 32            15 mei 2019

G. Wach                           21-01-1977                         Schoordijk 5a                   21 mei 2019

A.P. Pierz                          05-06-1968                         Schoordijk 5a                  21 mei 2019

D. Grünholz                      07-09-1977                         Vogelspein 4                    21 mei 2019

D.S. Janowski                   29-12-1997                         Het Laar 19                      21 mei 2019

Wat moet u doen

Wordt uw naam hierboven genoemd of weet u waar bovenstaande personen verblijven? Neem dan contact op met de gemeente via 14 0495 of mail klantencontact@cranendonck.nl. Als de gemeente binnen vier weken geen reactie heeft ontvangen, schrijft zij de bovenstaande personen uit naar ‘vertrokken met onbekende bestemming (VOW)’.

Consequentie

Een eventuele ambtshalve uitschrijving uit de BRP kan tot gevolg hebben dat onderstaande personen geen documenten (reisdocumenten, rijbewijs) meer kunnen aanvragen. Ook huurtoeslag, zorgtoeslag, kindertoeslag of een andere vorm van uitkering of financiële ondersteuning kunnen worden stopgezet. Daarnaast kan het gevolgen hebben voor de opbouw van AOW. Het is belangrijk om op het juiste adres ingeschreven te staan.

Uitgeschreven personen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck hebben besloten om onderstaande personen uit te schrijven uit de Basisregistratie Personen (BRP) met bestemming ‘Onbekend’. Op deze bekendmaking zijn de bekendmakingsregels op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing.:

Naam                                   geboortedatum               adres                                    datum van uitschrijving

D. Botka                              17-04-1991                      Hugten 20                           25 april 2019

Meer informatie

Voor de procedure, bezwaar maken en beroep indienen verwijzen wij u naar www.cranendonck.nl/bezwaar