Oproep personen en uitgeschreven personen

Oproep personen en uitgeschreven personen

Uit onderzoek van de gemeente Cranendonck blijkt dat genoemde personen niet meer woonachtig zijn op het adres waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Zij hebben niet voldaan aan de verplichting om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij de gemeente.

Voornemen uitschrijven personen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck hebben het voornemen per de hieronder aangegeven datum de volgende personen uit te schrijven uit de Basisregistratie personen:

Naam Geboortedatum Adres Datum van uitschrijving
JMC Baars 30-06-1988 Nieuwstraat 47b 8 maart 2019
JPHM van Rijswijk 02-11-1966 Molenheide 32 8 maart 2019
AK Szponder 10-12-1975 Koningin Emmastraat 17 22 maart 2019
SR Koosut 19-09-1973 Meemortel 45 22 maart 2019

Wat moet u doen

Wordt uw naam hierboven genoemd of weet u waar bovenstaande personen verblijven? Neem dan contact op met de gemeente via 14 0495 of mail klantencontact@cranendonck.nl. Als de gemeente binnen vier weken geen reactie heeft ontvangen, schrijft zij de bovenstaande personen uit naar ‘vertrokken met onbekende bestemming (VOW)’.

Consequentie

Een eventuele ambtshalve uitschrijving uit de BRP kan tot gevolg hebben dat onderstaande personen geen documenten (reisdocumenten, rijbewijs) meer kunnen aanvragen. Ook huurtoeslag, zorgtoeslag, kindertoeslag of een andere vorm van uitkering of financiële ondersteuning kunnen worden stopgezet. Daarnaast kan het gevolgen hebben voor de opbouw van AOW. Het is belangrijk om op het juiste adres ingeschreven te staan.

Uitgeschreven personen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck hebben besloten om:

Naam Geboortedatum Adres Datum van uitschrijving
S Rejdych 22-08-1986 Leeuwenbekstraat 3 15 februari 2019
AR Osiadly 11-09-1987 Dr. Ariënsstraat 12 15 februari 2019
A Maj 01-09-1975 Utrechtsestraat 41 15 februari 2019
K Lewandowski 02-07-1973 Utrechtsestraat 41 15 februari 2019
NGG Palinckx 20-06-1992 Europalaan-Noord 87 15 februari 2019

uit te schrijven uit de Basisregistratie Personen (BRP) met bestemming 'Onbekend'. Op deze bekendmaking zijn de bekendmakingsregels op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing. 

Meer informatie

Voor de procedure, bezwaar maken en beroep indienen verwijzen wij u naar www.cranendonck.nl/bezwaar