Oproep personen en uitgeschreven personen 21-08-2020

Oproep personen en uitgeschreven personen 21-08-2020

Dit item is verlopen op 19-09-2020.

Uit onderzoek van de gemeente Cranendonck blijkt dat genoemde personen niet meer woonachtig zijn op het adres waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Zij hebben niet voldaan aan de verplichting om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij de gemeente.

Voornemen uitschrijven personen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck hebben het voornemen per de hieronder aangegeven datum de volgende personen uit te schrijven uit de Basisregistratie personen:

Naam Geboortedatum Adres Datum van uitschrijving
Antony Duisters 12-01-2000 Dr. Kuyperstraat 4, Budel 11-08-2020
Radosław Dułkowski 14-09-1987 Meemortel 45, Budel 11-08-2020
Resat Arslan 14-05-1976 Vogelsplein 4, Budel-Schoot 11-08-2020
Lucian Vasile Alexandru 08-01-1979 Puttendijk 43, Maarheeze 11-08-2020

Wat moet u doen

Wordt uw naam hierboven genoemd of weet u waar bovenstaande personen verblijven? Neem dan contact op met de gemeente via 14-0495 of mail naar klantencontact@cranendonck.nl. Als de gemeente binnen vier weken geen reactie heeft ontvangen, schrijft zij de bovenstaande personen uit naar ‘vertrokken met onbekende bestemming (VOW)’.

Meer informatie

Voor de procedure, bezwaar maken en beroep indienen kijkt u op de pagina 'Bezwaar'