Ontwikkelperspectief Buitengebied Cranendonck vastgesteld

Ontwikkelperspectief Buitengebied Cranendonck vastgesteld

En nu aan de slag met de uitvoering!

De gemeenteraad van Cranendonck stelde in haar vergadering van dinsdag 17 december 2019 het Ontwikkelperspectief Buitengebied unaniem vast. Het Ontwikkelperspectief is na een lange periode met veel gesprekken met inwoners en ondernemers in het buitengebied tot stand gekomen. Het geeft de manier aan waarop de gemeente nieuwe initiatieven in het buitengebied wil afwegen. Er is veel ruimte voor ontwikkeling, maar altijd met een tegenprestatie. College en raad willen nu alle aandacht richten op de uitvoering van plannen die voldoen aan het Ontwikkelperspectief.

Medio 2017 gaf de gemeenteraad aan het college de opdracht om te inventariseren wat inwoners en ondernemers in het buitengebied nodig hebben om een nieuwe, duurzame toekomst te creëren. Via het project ‘Buitenkans!, een perspectief voor de toekomst’ is met ongeveer 250 inwoners en ondernemers in het buitengebied gesproken over hun toekomstwensen. Dit heeft veel informatie opgeleverd dat is gebruikt voor het opstellen van het Ontwikkelperspectief buitengebied. Daarnaast is in overleg met provincie Noord-Brabant en andere partners afgetast welke afwegingsruimte de gemeente kan nemen voor de realisatie van lokale initiatieven.

Nieuwe initiatieven
Het Ontwikkelperspectief geeft aan waar een initiatief in het buitengebied aan moet voldoen. Er is veel ruimte voor nieuwe initiatieven, zeker wanneer het gaat om hergebruik van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen. De gemeente staat open voor nieuwe ideeën en initiatieven in het buitengebied. Het uitgangspunt is dat dergelijke initiatieven een bijdrage leveren om het Cranendonckse buitengebied mooier, veiliger, gezonder, beter bereikbaar en duurzamer te maken.

Waarnemend wethouder Frans Kuppens: “Het ingezette proces heeft veel losgemaakt. Inmiddels zijn ruim 100 wensen en initiatieven aan de gemeente voorgelegd. Hiermee kunnen we nu aan de slag. Het doel is om in het nieuwe jaar zoveel mogelijk initiatieven tot uitvoering te brengen. Daarbij moeten we kiezen welke initiatieven als eerste aan bod komen, we kunnen namelijk niet alles tegelijk. Dit vergt een goede samenwerking met de initiatiefnemer. Er moet nu garen op de klos!”

Meer weten over het Ontwikkelperspectief buitengebied? Lees verder op www.cranendonck.nl/buitenkans. Hier is zowel het gehele Ontwikkelperspectief te downloaden alsook een gemakkelijk leesbare samenvatting in de vorm van een folder.