Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, zakelijke beschrijving en ontwerp verklaring van geen bedenkingen Zonnewei De Raak Maarheeze (MHZ E 18, 21, 27, 28 en 835)

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, zakelijke beschrijving en ontwerp verklaring van geen bedenkingen Zonnewei De Raak Maarheeze (MHZ E 18, 21, 27, 28 en 835)

Een ontwerpbesluit omgevingsvergunning, zakelijke beschrijving en ontwerp verklaring van geen bedenkingen liggen samen met de bijbehorende stukken ter inzage voor de realisatie van Zonnewei De Raak (kadastraal bekend Gemeente Maarheeze, Sectie E, nummers 18, 21, 27, 28 en 835).

Het plan wijkt af van de toegestane mogelijkheden in het geldende bestemmingsplan “Buitengebied”. Door middel van een ontwerp verklaring van geen bedenkingen heeft de raad op 29 juni 2021 instemming verleend met de ontwikkeling van Zonnewei De Raak.

De gemeente heeft op 30 juni 2021 een ontwerpbesluit genomen op de aanvraag omgevingsvergunning met zaaknummer OV 20171 voor Zonnewei de Raak.

Inzage

De stukken liggen vanaf 3 juli 2021 tot en met 13 augustus 2021 ter inzage. De stukken zijn te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummers NL.IMRO.1706.OVBG3080-ONT1. De stukken liggen analoog ter inzage bij de balie van het gemeentehuis van Cranendonck, Capucijnerplein 1 te Budel. Voor uw en onze veiligheid volgen wij de RIVM-richtlijnen rondom Corona. Daardoor hebben we een aangepaste dienstverlening met beperkte openingstijden en geen vrije inloop. U kunt een afspraak maken via 14-0495.

Procedure

Tegen het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen kan u gedurende bovengenoemde termijn, zowel schriftelijk als mondeling zienswijzen naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen op het ontwerpbesluit omgevingsvergunning kunt u richten aan het college van B&W van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB te Budel. Schriftelijke zienswijzen op de ontwerp verklaring van geen bedenkingen van de gemeente Cranendonck kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB te Budel. Een mondelinge zienswijze kunt u -op afspraak- indienen bij de balie van het gemeentehuis in Budel. Het is niet mogelijk per e-mail zienswijzen in te dienen.

Bij een beschikking die met de uitgebreide voorbereidingsprocedure tot stand is gekomen, kunnen belanghebbenden te zijner tijd beroep instellen bij de Rechtbank en vervolgens hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.