Ontwerp verkeersbesluiten m.b.t. verkeersmaatregelen Dorpsstraat te Soerendonk

Ontwerp verkeersbesluiten m.b.t. verkeersmaatregelen Dorpsstraat te Soerendonk

Het college van burgemeester en wethouders is voornemens tot:

  • het instellen van eenrichtingsverkeer op een gedeelte van de Dorpsstraat te Soerendonk door plaatsing van de borden C2 en C3 uit het RVV1990 (ref.nr. 2021-154177-1407182C).
  • het instellen van een voorrangsregeling ter hoogte van een te realiseren wegversmalling nabij Dorpsstraat 2 te Soerendonk door plaatsing van de borden F5 en F6 uit het RVV1990 (ref.nr. 2021-154178-1407342C).
  • het verlagen van de maximumsnelheid van 50km/u naar 30km/u op de Dorpsstraat te Soerendonk tussen de Damenweg en Zitterd door plaatsing van de borden A1 en A2 (A0130zb en A0230ze) uit het RVV1990 (ref.nr. 2021-154179-1407343C).
  • het instellen van een geslotenverklaring voor vracht- en landbouwverkeer op de Dorpsstraat te Soerendonk tussen de Damenweg en Zitterd door plaatsing van de borden C7 en C8 uit het RVV1990 (ref.nr. 2021-154180-1407510C).

De stukken liggen vanaf 17 augustus 2021 voor zes weken ter inzage via het Gemeenteblad op overheid.nl.