Ontwerp bestemmingsplan Midbuulweg 8 in Budel

Ontwerp bestemmingsplan Midbuulweg 8 in Budel

Van donderdag 18 november 2021 tot en met 30 december 2021 kunt u het ontwerp bestemmingsplan “Midbuulweg 8 in Budel” inzien dat door het college van B&W is vrijgegeven. Dit bestemmingsplan gaat over de herbouw van een woning verschoven op het bestemmingsvlak. Meer informatie hierover vindt u in de toelichting van het bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl


Met de initiatiefnemers is een anterieure overeenkomst gesloten, gericht op de ontwikkeling. De beschrijving van deze overeenkomst ligt gelijktijdig ter inzage.

Digitaal het plan bekijken
Wij adviseren u het nieuwe plan en de officiële bekendmaking te raadplegen via onze website www.cranendonck.nl/BPprocedures. Deze versies zijn juridisch bindend. Op het gemeentehuis ligt ook een papieren exemplaar ter inzage. Maak voor inzage op het gemeentehuis een afspraak via 14-0495.

Reageren
Op het ontwerp kan eenieder binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen bij de gemeenteraad, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Hoe u dat eenvoudig online regelt, leest u op onze website www.cranendonck.nl/BPprocedures

Zo weet u ervan!
Automatisch alle berichten over uw buurt ontvangen? Meld u aan bij de gratis attenderingsservice van de overheid op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt