Ontwerp bestemmingsplan ‘Blake Beemd 6 te Soerendonk’

Ontwerp bestemmingsplan ‘Blake Beemd 6 te Soerendonk’

Vanaf zaterdag 25 december 2021 tot en met vrijdag 4 februari 2022 kunt u gedurende zes weken het ontwerp bestemmingsplan ‘Blake Beemd 6 te Soerendonk’ inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerp bestemmingsplan heeft identificatienummer NL.IMRO.1706.BPBG3069-ONT2. Het ontwerp bestemmingsplan is ook in te zien bij de receptie van het gemeentehuis. Hiervoor maakt u eerst een afspraak. Het ontwerp bestemmingsplan heeft betrekking op het deels wijzigen van de bestemming van ‘Agrarisch met waarden – 1’ naar ‘Wonen’ met de aanduiding ‘recreatie’ die een bed and breakfast mogelijk maakt en de bestemming ‘Groen – Landschappelijke inpassing’.

Zienswijze

Op het ontwerp bestemmingsplan kan iedereen tijdens bovengenoemde termijn zowel schriftelijk als mondeling een zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen richt u aan de gemeenteraad van Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel. U kunt daarvoor ook gebruikmaken van het online formulier op de website. Een mondelinge reactie kunt u indienen bij de balie van het gemeentehuis. Maak hiervoor eerst een afspraak.