Onderhoud rioolinstallaties

Onderhoud rioolinstallaties

Vanaf 1 februari 2019 wordt in de gemeente Cranendonck de jaarlijkse onderhoudscontrole aan mechanische riolering uitgevoerd. 

Binnen de gemeente Cranendonck bestaan de mechanische rioolinstallaties enerzijds uit hoofdgemalen en drukrioolunits. Hoofdgemalen verpompen afvalwater naar een hoger gelegen rioolstelsel om uiteindelijk naar de rioolwaterzuivering getransporteerd te kunnen worden. In het buitengebied wordt veelal gebruik gemaakt van drukriolering om huishoudelijk afvalwater van enkele woningen af te voeren naar het rioolstelsel in de woonkern. 

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit:

  • Schoonmaken en leegzuigen van de pompput;
  • Inspectie van de elektrische onderdelen van de installatie;
  • Controleren van de mechanische onderdelen (pomp).

De onderhoudsaannemer begint met het schoonmaken van de pompput en doet daarna het onderhoud. Het kan zijn dat later nog reparatiewerkzaamheden worden uitgevoerd. Uiteraard blijft de aannemer tijdens de controleronde storingen aan het systeem oplossen. 

Planning

De werkzaamheden vangen aan op 1 februari en duren tot medio april. 

Ongemak

De aangesloten woningen zullen geen ongemak ervaren van de werkzaamheden.