Nieuwe inspraakbijeenkomst herinrichting wegen Soerendonk

Nieuwe inspraakbijeenkomst herinrichting wegen Soerendonk

Op de inloopavond op 26 februari 2019 is gebleken dat niet iedereen in Soerendonk de aankondigingen gezien heeft om mee te denken over de aanpassingen van de Damenweg en Beekstraat in Soerendonk. Op de drie bewonersavonden die de gemeente georganiseerd heeft, waren de werkgroep Openbare Ruimte van de dorpsraad en enkele aanwonenden aanwezig. Zij hebben actief meegedacht over de herinrichting van de wegen. De gemeente is blij met deze inbreng maar neemt de signalen dat er niet voldoende bekendheid is gegeven aan de bijeenkomsten serieus.

Uitstel werkzaamheden Damenweg en Beekstraat

De gemeente Cranendonck vindt het belangrijk dat iedereen in Soerendonk de kans heeft om mee te denken en mee te praten over de plannen voor de herinrichting. Daarom hebben wij besloten om de op maandag 11 maart 2019 geplande start van de werkzaamheden uit te stellen. Binnenkort komen wij onder andere via De Grenskoerier met een nieuwe uitnodiging voor een inspraakbijeenkomst over de Damenweg en Beekstraat.