Coronavirus en dienstverlening gemeente Cranendonck

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Cranendonck, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Aangepaste openingstijden
Er gelden beperktere openingstijden van het gemeentehuis. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn gaan door en er is geen vrije inloop mogelijk. U kunt alleen telefonisch een afspraak maken (via 14-0495). Meer hierover

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig? Ga hiervoor naar de homepage en kies voor 'online regelen'. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Voor ondernemers

Ga naar Updates coronavirus voor het meest recente nieuws over het Coronavirus en ga naar het Coronavirus Ondernemersloket voor alle informatie voor ondernemers.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Metropoolregio Eindhoven spreekt gezamenlijke ambitie uit: twee terawattuur duurzame energie in 2030

Metropoolregio Eindhoven spreekt gezamenlijke ambitie uit: twee terawattuur duurzame energie in 2030

De 21 gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven willen samen met de provincie en de twee waterschappen in 2030 twee terawattuur aan duurzame energie bijdragen aan het nationale Klimaatakkoord. Dat staat in het eerste concept van de Regionale Energiestrategie, dat gisteren openbaar is geworden. De regio wil vooral zoveel mogelijk energie besparen. Maar in de strategie staat ook hoeveel duurzame energie kan worden opgewekt en hoe de regio dat wil doen. “In dit concept staan ambities die passen bij onze regio”, zegt Frans Kuppens, stuurgroepvoorzitter en wethouder in Cranendonck. “Met dit vertrekpunt kunnen we, samen met de samenleving, tot een innovatieve uitwerking komen.”

De Metropoolregio Eindhoven is een van de 30 energieregio’s die door het Rijk is gevraagd om de energievoorziening te verduurzamen. De 21 gemeenten in Zuidoost- Brabant hebben samen met de provincie, twee waterschappen, de netbeheerder en verschillende belanghebbenden een jaar aan dit voorstel gewerkt. Kuppens: “We willen de komende jaren veel energie besparen, bijvoorbeeld door op veel meer plekken goed te isoleren en het toepassen van LED verlichting. Want hoe minder energie we nodig hebben, hoe minder we ook hoeven op te wekken.”

Er gebeurt al veel

Veel energie wordt al duurzaam opgewekt in de regio: “Er is al voor 0,7 terawattuur gerealiseerd of in voorbereiding. Daarnaast kijken we naar relatief eenvoudige
maatregelen zoals zonnepanelen op de daken van bedrijven en grote stallen.” In de Regionale Energiestrategie staan ook de gebieden waar windmolens en zonnevelden geplaatst zouden kunnen worden. “Vervolgonderzoek en goed overleg met betrokkenen moet uitwijzen welke locaties het meest geschikt zijn en hoeveel erawattuur we in een gebied willen opwekken met zonnepanelen en hoeveel met windmolens”, zegt Kuppens. Ter vergelijking: één terawattuur is zo’n 50 - 65 Windturbines van 200 meter hoog of 2.500 voetbalvelden met zonnevelden.

Duurzame warmte

Naast het opwekken van duurzame energie, gaan onze woningen en gebouwen stapsgewijs van het gas af. “Dat werken we de komende jaren uit, ook dat doen we op gemeenteniveau”, zegt Kuppens. “In de Metropoolregio spreken we daarbij af hoe we omgaan met de regionaal beschikbare alternatieve warmtebronnen, ruimte en infrastructuur. Zodat we samen op duurzame wijze in de warmtevraag kunnen voorzien.”

Vervolg

In de komende maanden worden alle gemeenteraden geraadpleegd. Ook wordt de concept-RES gedeeld met de leden van Provinciale Staten en de leden van het
Algemeen Bestuur van beide waterschappen. Het eerste zogenaamde concept-bod wordt voor 1 oktober aangeboden aan het Rijk. Voordat er definitieve keuzes worden gemaakt, worden eerst de (milieu)effecten van windmolens en zonnevelden in beeld gebracht. Inwoners, belangenorganisaties en andere belanghebbenden kunnen hier informeel en formeel over meedenken.  De Regionale Energiestrategie 1.0 moet, na vaststelling door de gemeenteraden, provincie en waterschappen, vervolgens voor 1 juli 2021 bij het Rijk zijn ingediend. Om veranderingen en technologische ontwikkelingen mee te nemen, wordt de Regionale Energiestrategie iedere twee jaar geactualiseerd.

Kijk voor meer informatie op website MRE.