Meldpunt verwarde personen onderdeel van Crisisdienst Lumens

Meldpunt verwarde personen onderdeel van Crisisdienst Lumens

Vanaf 1 oktober 2018 moeten alle gemeenten in Nederland een aanpak hebben met betrekking tot verwarde personen. Onderdeel van deze aanpak is een meldpunt voor verwarde personen en hun omgeving. 

De gemeenten Best, Geldrop-Mierlo, Waalre, Heeze-Leende en Cranendonck hebben inmiddels een meldpunt verwarde personen voor de niet-acute meldingen. In deze gemeenten wordt het meldpunt uitgevoerd door Lumens, die de combinatie met de Crisisdienst heeft gemaakt binnen de bestaande basisvoorziening. 

Crisisdienst van Lumens
De Crisisdienst van Lumens voert voor 21 gemeenten al de bereikbaarheid buiten kantooruren uit. De Crisisdienst is bedoeld voor mensen die in een crisissituatie terecht komen. Denk hierbij aan psychische nood, gevoelens van wanhoop of situaties die uit de hand dreigen te lopen. De combinatie met het meldpunt verwarde personen is voor Lumens dan ook een logische. De Crisisdienst is ingericht voor mensen die even grip kwijt zijn op hun situatie; dat sluit aan op de situatie van mensen in verwarde toestand. Belangrijke doelen van het meldpunt zijn het tijdig in beeld krijgen van deze personen, vroegtijdige signalering in de wijk, toeleiding naar passende zorg, het ondersteunen van de melders en zo nodig bieden van nazorg. 

Bereikbaarheid
De Crisisdienst en het meldpunt verwarde personen zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 17.00 uur tot 9.00 uur en van vrijdagavond 17.00 uur tot maandagochtend 9.00 uur. Het telefoonnummer is 040-2530350.