Maken van 360 graden panoramafoto’s in de gemeente Cranendonck

Maken van 360 graden panoramafoto’s in de gemeente Cranendonck

Op dit moment worden in de gemeente Cranendonck foto’s gemaakt door de firma CycloMedia. Met een speciaal uitgerust voertuig maakt CycloMedia 360 graden panoramafoto’s vanaf de openbare weg. Deze foto’s worden door de gemeente Cranendonck gebruikt voor bijvoorbeeld inspectie en beheer van de openbare ruimte, visuele ondersteuning bij de implementatie van wetgeving, handhaving van openbare orde & veiligheid en ontwikkeling van ruimtelijke plannen.

De opnamen worden uitsluitend ingezet voor publieke of private activiteiten en worden onder stringente voorwaarden ter beschikking gesteld. De opnamen worden niet op internet gepubliceerd of anderszins openbaar gemaakt. De firma CycloMedia heeft haar activiteiten conform geldende wetten en regels aangemeld bij het Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen?
Voor vragen of het aantekenen van bezwaar kunt u contact opnemen met de gemeente Cranendonck (Rob Smans – r.smans@cranendonck.nl) en/of CycloMedia Technology B.V., Postbus 2201, 5300 CE ZALTBOMMEL, Nederland.