Maak kennis met het Sociaal Team Cranendonck (deel 7)

Maak kennis met het Sociaal Team Cranendonck (deel 7)

Het Sociaal Team Cranendonck biedt inwoners hulp bij alle vragen over zorg en ondersteuning (Wmo), jeugdhulp, werk en inkomen en opvoeden en opgroeien. In het Sociaal Team zitten hulpverleners met verschillende achtergronden en specialismen om inwoners zo goed mogelijk op weg te helpen. Maak kennis met het sociaal team, deze week Hicham Akel, Mantelzorgmakelaar.

Wat doe jij binnen het Sociaal Team Cranendonck?
Als mantelzorgmakelaar help ik vooral bij ondersteuningsvragen van mantelzorgers. Ik biedt onder andere hulp bij regeltaken. Die zorgen er vaak voor dat mensen door de bomen het bos niet meer zien. Ik help mantelzorgers een betere balans te krijgen tussen de zorgtaken en andere belangrijke dingen in het leven.

Met welke vragen krijg jij in je werk te maken?
In een gesprek met een mantelzorger probeer ik inzichtelijk te maken welke factoren ervoor zorgen hij/zij overbelast dreigt te raken of mogelijk al overbelast is. Daarna worden alle regeltaken benoemd. In overleg met de mantelzorger maak ik een plan van aanpak. Hierin staat bijvoorbeeld welke regeltaken ik op me kan nemen. De regie blijft bij de mantelzorger. In het plan kijken we niet alleen naar zorg, maar komen ook de onderwerpen wonen, welzijn, arbeid en inkomen aan bod. 

Wat vind je leuk of speciaal aan je werk?
Ik haal vooral veel voldoening uit mijn werk omdat ik passende oplossingen kan vinden voor mantelzorgers. Zij zorgen met veel toewijding voor hun naaste maar worden vaak overvraagd door alle taken die op ze af komen. Mijn hulp neemt de druk bij mantelzorgers een beetje weg. Op deze manier kunnen ze de zorg op een zo goed mogelijke manier uitvoeren en ook een prettig leven behouden.

Meer informatie over het Sociaal Team Cranendonck staat op www.cranendonck.nl/sociaalteam.