Maak kennis met het Sociaal Team Cranendonck (deel 2)

Maak kennis met het Sociaal Team Cranendonck (deel 2)

Het Sociaal Team Cranendonck biedt inwoners hulp bij alle vragen over zorg en ondersteuning (Wmo), jeugdhulp, werk en inkomen en opvoeden en opgroeien. In het Sociaal Team zitten hulpverleners met verschillende achtergronden en specialismen om inwoners zo goed mogelijk op weg te helpen. Maak kennis met het sociaal team, deze week Monique, professional op het gebied van jeugd.

Wat doe jij binnen het Sociaal Team Cranendonck?
Ik richt me op kwetsbare kinderen, jongeren en het gezin. Zij ervaren soms problemen. Ik help jongeren bij het onderzoeken van het probleem en ik ondersteun ze in het zoeken naar een oplossing. Ook geef ik informatie en advies aan de jongere en, indien nodig, aan hun ouders. De bedoeling is dat de jongere uiteindelijk zelfstandig het probleem verder kan oplossen, samen met de mensen om hem of haar heen.

Met welke vragen krijg jij in je werk te maken?
De vragen waarmee ik te maken krijg zijn heel erg verschillend. Vragen kunnen gaan over pesten, (vecht)scheidingen, een verslaving, huiselijk geweld, ondersteuning bij de opvoeding omgaan met geld, plannen van schooltaken enz. Ik ondersteun als ze doorverwezen moeten worden naar specialistische zorg.

Wat vind je leuk of speciaal aan je werk?
Wat mijn werk erg leuk maakt is de afwisseling in vragen. Geen dag is hetzelfde. Ik heb bijvoorbeeld veel contact met jongeren en hun gezin, maar ook met collega’s en medewerkers van andere organisaties. Maar het fijnste is als mensen na mijn hulp weer met een goed gevoel verder kunnen.

Meer informatie over het Sociaal Team Cranendonck staat op www.cranendonck.nl/sociaalteam.