Lintjesregen 2020: Draag iemand voor!

Lintjesregen 2020: Draag iemand voor!

Vrijdag 26 april heeft burgemeester Roland van Kessel met veel trots zes Koninklijke onderscheidingen mogen uitreiken aan inwoners die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor onze samenleving. De lintjesregen is een waardevolle traditie die ieder jaar plaatsvindt, ook volgend jaar.

Kent u iemand die een lintje verdient? Iemand die een bijzondere verdienste voor de samenleving (heeft) verricht? Draag hem of haar dan vóór 1 augustus 2019 voor, voor een Koninklijke onderscheiding.

Criteria
Iemand komt in aanmerking voor een Koninklijke onderscheiding als hij of zij:

  • minimaal 15 jaar als vrijwilliger actief is. Het moet gaan om een aaneengesloten periode. U mag verschillend vrijwilligerswerk bij elkaar optellen om tot 15 jaar te komen;
  • minimaal 8 uur per week vrijwilligerswerk doet;
  • vrijwilligerswerk doet dat ten dienste staat van de samenleving;
  • geen (vaste) vergoeding voor het vrijwilligerswerk ontvangt;
  • van aantoonbaar onbesproken gedrag is;
  • nog als vrijwilliger actief is of het vrijwilligerswerk hoogstens 1 jaar voor de aanvraag heeft beëindigd.

Neem eerst contact op met de gemeente

Voordat u de aanvraag indient is het verstandig om contact op te nemen met de gemeente. Wij kunnen u in grote lijnen vertellen of de verdiensten inderdaad voldoen aan de criteria voor een onderscheiding. Ook kunnen wij controleren of de aanvraag compleet is. Zo voorkomt u teleurstellingen en weet u zeker dat het verzoek op de juiste manier in behandeling wordt genomen. Hiervoor kunt u contact opnemen met bestuurssecretariaat@cranendonck.nl of bellen naar 0495-431127.

Draag iemand uiterlijk 1 augustus 2019 voor!

U dient een aanvraag uiterlijk 1 augustus 2019 in via het aanvraagformulier dat u download via www.lintjes.nl/voordragen.