Leerlingen aan de slag met duurzaamheid

Leerlingen aan de slag met duurzaamheid

In september en oktober zijn er 12 klassen van de basisscholen ‘t Lange, de Triolier en de Boogurt in Cranendonck aan de slag met het thema Duurzaamheid. De scholen hebben zich aangemeld voor de gratis gastlessen met het thema Duurzame Wereld, die gemeente Cranendonck en Renewi aanbieden aan alle basisscholen.

De docenten van de betreffende scholen konden zelf kiezen welke les hun leerlingen volgen. Zo is er de les Zwerfsoep. Deze les behandelt het thema zwerfafval en de gevaren ervan voor mens, dier en milieu. Een onderdeel van deze les is dat kinderen zwerfafval gaan rapen in de omgeving van hun school. Andere klassen volgen de les Food Rescue. Tijdens deze les leren kinderen over het thema voedselverspilling en waarom we dit zouden moeten voorkomen. En weer andere klassen volgen de les Trash to Treasure. In deze les krijgen kinderen uitgelegd dat afval waarde heeft doordat van afval grondstoffen gemaakt kunnen worden als ons afval goed gescheiden wordt ingeleverd.

Door middel van dit gastlesprogramma doen de leerlingen kennis op over de gevolgen van afval en voedselverspilling voor het milieu. Daarnaast leren ze hoe om te gaan met afval en hoe voedselverspilling te voorkomen. Veel kun je zelf thuis doen want 80% van het plastic in de zee is afkomstig van zwerfafval op het land. En door afval goed te scheiden, kun je het weer hergebruiken en heeft het dan zelfs waarde. Ook leren de kinderen dat 41% van alle voedselverspilling thuis gebeurt, dus ook daar hebben we met z’n allen invloed op.  En tenslotte leren de kinderen dat voedselverspilling niet alleen het verspillen van voedsel is, maar dat voedsel produceren ook energie, water, CO2 uitstoot kost en dat we dat daarmee ook verspillen.

Ook mee doen?

De lessen worden in opdracht van de gemeente Cranendonck en Renewi verzorgd door de ervaren docenten van Facet Government. De gastlessen kunnen het hele schooljaar nog ingepland worden. Scholen die mee willen doen, kunnen zich aanmelden bij duurzaam@facetgovernment.nl.