Kunt u niet zelf stemmen?

Kunt u niet zelf stemmen?

Europese verkiezingen 23 mei

Als u zelf niet kunt stemmen op 23 mei, dan kunt u iemand anders machtigen om dit voor u te doen.

Hoe werkt het?

  • Iemand mag per verkiezing door maximaal 2 personen gemachtigd worden om te stemmen. De persoon die u machtigt, mag dus in totaal 3 stemmen uitbrengen: voor zichzelf en voor 2 anderen.
  • Degene die gemachtigd is, moet deze stem(men) tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen.

Iemand machtigen die in dezelfde gemeente woont

Uiterlijk 9 mei ontvangt u uw stempas. U vult de achterzijde van uw stempas in. U en de gemachtigde moeten allebei ondertekenen. Geef de gemachtigde altijd een kopie van uw identiteitsbewijs mee.

Iemand machtigen die in een andere gemeente woont

U stuurt een aanvraag naar de gemeente waar u woont. Maak hiervoor gebruik van het formulier dat u vindt op onze website (verkiezingen, een ander machtigen). Dit kunt u tot uiterlijk 5 dagen voor de verkiezing doen. U en de gemachtigde ondertekenen allebei de aanvraag. De gemachtigde krijgt een volmachtbewijs toegestuurd. Uiterste datum voor het verzoekschrift is vrijdag 15 maart 2019 (in de gemeente waar u op maandag 4 februari als kiezer bent geregistreerd).

Voor meer informatie over het stemmen per volmacht of de kiezerspas; klik hier.