Kunnen we gezamenlijk het tekort aan hulp bij het huishouden oplossen?

Kunnen we gezamenlijk het tekort aan hulp bij het huishouden oplossen?

Er is een enorme krapte op de arbeidsmarkt in bijna alle sectoren. Vooral de zorg en alle sectoren die de zorg ondersteunen kampen met een tekort aan medewerkers; van verplegers tot hulp bij huishouden. Dit maakt het werven van medewerkers erg moeilijk.

Situatie in Cranendonck

Ook in Cranendonck speelt dit probleem. Met name in de hulp bij huishouden lopen de wachttijden op. Een situatie die nog een langere tijd zal duren, omdat er ook sprake is van een toenemende vraag. Het tekort is nu zo groot, dat inwoners die over een indicatie voor hulp bij het huishouden beschikken niet de volledige zorg krijgen. Ook worden de wachtlijsten langer onder andere voor de keukentafelgesprekken, omdat er in een keukentafelgesprek niet kan worden aangegeven op welke termijn hulp bij huishouden kan worden geleverd.

Acties door de gemeente

Door deze externe factoren kunnen we op dit moment niet voldoen aan de zorgplicht die we hebben als gemeente. Om dit op te lossen, werken we samen met de zorgaanbieders aan mogelijke acties. Daarnaast informeren gemeente-consulenten inwoners gericht over de situatie en schetsen een reëel beeld over wat inwoners kunnen verwachten.

Wat kunt u doen als inwoner?

In deze situatie wordt er gevraagd om uw begrip. Zo kan het zijn dat uw zorgaanbieder contact met u opneemt, omdat er te weinig of geen personeel beschikbaar is. Ook kan het langer duren dan u verwacht dat een zorgaanbieder contact met u opneemt. Door de langere wachtlijsten kan het even duren voordat er een keukentafel-gesprek met u wordt ingepland. Allemaal situaties die ontstaan omdat er onvoldoende medewerkers zijn.

Wat u kunt doen, is binnen uw eigen netwerk kijken of iemand (gedeeltelijk) kan helpen bij uw huishouden of zelf hulp inkopen, eventueel met uw PGB (persoonsgebonden budget). Als we alle mogelijkheden benutten, helpen we naast onszelf ook alle andere inwoners die hulp nodig hebben. Alleen samen kunnen we uit deze benarde situatie komen.

Heeft u nog vragen?

Heeft u ideeën die helpen om het personeelstekort op te lossen? Wilt u werkzaam zijn in hulp bij huishouden of kent u iemand die dit wil? Heeft u zorg nodig en is deze niet geleverd? Mail dan naar hulpbijhuishouden@cranendonck.nl