Invoering Omgevingswet

Invoering Omgevingswet

Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 juli 2022 in werking. Eén van de doelen van de Omgevingswet is zorgen voor eenvoudige en duidelijke regels voor onze leefomgeving. Met meer ruimte voor inbreng en ideeën vanuit inwoners en ondernemers. 

Met onze leefomgeving bedoelen we onder andere bouwwerken, infrastructuur, water, bodem, lucht, geluid, landschappen, natuur, cultureel erfgoed en werelderfgoed. De Omgevingswet wil zorgen voor een veilige en gezonde fysieke leefomgeving én een goede omgevingskwaliteit bereiken en in stand houden.

Wat betekent de Omgevingswet voor u?

Wanneer u iets wilt aanpassen in de leefomgeving, krijgt u te maken met de Omgevingswet. Bijvoorbeeld het verbouwen van uw woning of het organiseren van een activiteit in de buurt. Ook als ondernemer kunt u te maken krijgen met de Omgevingswet. Bijvoorbeeld als u uw bedrijf wilt uitbreiden of nieuwe activiteiten wilt starten. Met de Omgevingswet willen we ervoor zorgen dat u sneller en eenvoudiger vergunningen kunt aanvragen.

Overgangsperiode

De komende jaren is er sprake van een overgangsperiode. Alle vergunningen die zijn aangevraagd vóór de ingangsdatum van de Omgevingswet (1 juli 2022) worden onder de huidige wetgeving behandeld.

Bestemmingsplannen die als ontwerp ter inzage zijn gelegd vóór de ingangsdatum van 1 juli 2022, worden onder de huidige wetgeving behandeld. Bij lopende verzoeken om een bestemmingsplan te herzien of wijzigen, houden we rekening met de voorbereidingstijd die noodzakelijk is om een plan als ontwerp ter inzage te kunnen leggen. Voor ieder bestemmingsplan is deze voorbereidingstijd anders, maar deze periode van voorbereiding duurt vaak minimaal een half jaar. De ambtenaar die uw plan behandelt, gaat graag met u in gesprek over een passende planning.

Samenwerkende organisaties

Voordat we klaar zijn voor de invoering van de Omgevingswet moet er nog veel gebeuren. Zo worden interne processen en systemen aangepast op de nieuwe wet. Naast de gemeenten zijn ook provincies, waterschappen, omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s hier druk mee bezig. Al deze organisaties werken samen om het voor u zo eenvoudig mogelijk te maken en te zorgen dat we op 1 juli 2022 klaar zijn voor de invoering van de wet.

Omgevingsvisie en omgevingsplan

Alle gemeenten maken in het kader van de Omgevingswet een omgevingsvisie en een omgevingsplan. De omgevingsvisie is een (integrale) visie voor het hele grondgebied van de gemeente, ten aanzien van de fysieke leefomgeving. 

In het omgevingsplan staan alle regels voor de fysieke leefomgeving binnen de gemeente. Een omgevingsplan vervangt onder andere alle bestemmingsplannen. In de gemeente Cranendonck worden de omgevingsvisie en het omgevingsplan gemaakt na 1 juli 2022. Tot het nieuwe omgevingsplan (uiterlijk in 2029) klaar is, blijven de huidige bestemmingsplannen gelden.

Meer informatie

Lees meer informatie op de website van Rijksoverheid. Of neem contact op met een medewerker van ruimtelijke ordening of vergunningverlening van de gemeente via 14-0495. Op onze website houden we u ook op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de Omgevingswet.