In verband met het coronavirus zijn er een aantal wijzigingen in onze dienstverlening

Voor u en onze veiligheid volgen ook wij de RIVM-richtlijnen op in de strijd tegen corona. Dit doen we door persoonlijk contact op het gemeentehuis zo veel mogelijk te beperken. Er gelden daarom aangepaste openingstijden. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn, gaan door en er is geen vrije inloop. 

Mondkapje

Als u op afspraak het gemeentehuis bezoekt, moet u een mondkapje dragen.

Online regelen

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig. Kijk op de homepage bij 'Online regelen'. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Sluit venster

Inspraakperiode MER (Milieu Effectrapport) over de geschiktheid van gebieden voor zonne- en windenergie

Inspraakperiode MER (Milieu Effectrapport) over de geschiktheid van gebieden voor zonne- en windenergie

Begin mei 2021 heeft provincie Noord-Brabant het MER voor het project Regionale Energie Strategie (RES) Metropoolregio Eindhoven vrijgegeven voor inspraak.

U kunt het MER gedurende de inspraakperiode van 3 mei 2021 t/m 14 juni 2021 raadplegen via de website van de provincie Noord-Brabant: http://www.brabant.nl/terinzage. Het MER kan in deze periode ook worden ingezien bij het Dienstenplein van het provinciehuis, Brabantlaan 1 te ’s-Hertogenbosch.

Informatiebijeenkomsten

In mei worden 3 digitale informatiebijeenkomsten georganiseerd. 

Hoe geeft u uw reactie?

U kunt van 3 mei 2021 t/m 14 juni 2021 uw reactie indienen via de website van de provincie Noord-Brabant.

U kunt uw reactie ook schriftelijk geven door deze te sturen naar Provincie Noord-Brabant, Gedeputeerde Staten, Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch onder vermelding van: Milieueffectrapport Regionale Energie Strategie (RES) Metropoolregio Eindhoven.

Wat gebeurt er met uw reactie?

Alle zienswijzen worden voorzien van een reactie en opgenomen in een Nota van Zienswijzen. Daarin komt te staan hoe de zienswijzen worden meegenomen in de Regionale Energie Strategie 1.0. De Commissie voor de milieueffectrapportage en Brabant Advies worden om advies gevraagd over het MER. Wij verzoeken beide partijen om de ingediende zienswijzen bij hun advisering te betrekken.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het Brabant Loket, telefoon 073 681 28 12.