Goed idee voor een vernieuwende activiteit? Meld je aan!

Goed idee voor een vernieuwende activiteit? Meld je aan!

De gemeente stelt namelijk geld beschikbaar voor vernieuwende activiteiten die te maken hebben met het sociaal domein. Denk aan een initiatief op het gebied van talentonwikkeling, duurzaam samenwerken of initiatieven die ervoor zorgen dat iedereen de ondersteuning krijgt die nodig is en zo zelf een steentje bij kan dragen. Dit vanuit de gedachte: iedereen telt mee, iedereen doet mee en draagt bij naar eigen kracht. Heb jij als inwoner, vereniging, organisatie etc. een goed idee dat bijdraagt aan deze gedachte? Je kunt je tot 31 januari aanmelden via www.samenaandeslag.net.

Waarom deze subsidie?
De gemeenten Cranendonck, Nederweert en Weert en hun partners hebben een grote gezamenlijke ambitie voor 2022. Deze staat beschreven in de procesaanpak ‘Samen aan de Slag! Op weg naar een waardengedreven samenwerking’. Om deze ambitie waar te maken ondersteunen zij initiatiefnemers van vernieuwende activiteiten met subsidie vanuit de ‘Experimenteerregeling Samen aan de Slag! 2020 en 2021’.

De subsidie aanvragen
Aanvragen kunnen op drie momenten worden ingediend; uiterlijk 31 januari 2020, 31 oktober 2020 en 30 april 2021. Een korte presentatie van het initiatief aan de adviescommissie maakt deel uit van de aanvraagprocedure. Het aanvraagformulier en meer info is te vinden op www.samenaandeslag.net. Hier staan onder Actielijnen ook nog verschillende voorbeelden van initiatieven.