Gezamenlijk besluit: Paasvuur Budel gaat door in afgeslankte vorm

Gezamenlijk besluit: Paasvuur Budel gaat door in afgeslankte vorm

Vanochtend, 20 april 2019, hebben Roland van Kessel, burgemeester van de gemeente Cranendonck en de adviseur van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost en de Stichting Evenementen Jeugdclubs Budel (JCB) besloten om het Paasvuur Budel vanavond door te laten gaan. Samen hebben zij ter plaatse dit besluit in goed overleg genomen. De burgemeester heeft in zijn afweging de wens om de traditie van het Paasvuur in ere te houden meegenomen. Hierbij moet de veiligheid natuurlijk gegarandeerd zijn. Daarom zijn vanwege de droogte voorzorgsmaatregelen afgesproken om de kans op (bos)brand uit te sluiten. 

De maatregelen

Zo wordt onder andere de houtstapel wat afgeslankt en is er extra nadruk gelegd op het regelen van blusmogelijkheden. De organiserende stichting heeft afgesproken zelf ervoor te zorgen dat deze maatregelen opgevolgd worden. Op deze manier is er voldoende vertrouwen op een veilig verloop van het Paasvuur in Budel.
Dit betekent dat de vergunning vanochtend is afgegeven en het evenement op de Voorterdijk in Budel vanavond doorgaat. 


Informatie

Meer informatie over het evenement: www.jeugdclubsbudel.nl/paasvuur

Bijschrift foto: Rens Cardinaal van de organisatie Stichting Evenementen Jeugdclubs Budel (Paasvuur Budel) en burgemeester Roland van Kessel van gemeente Cranendonck tevreden na een goed afgewogen gezamenlijk besluit om het Paasvuur door te laten gaan.