Geslaagde bijeenkomst gebiedsvisie De Neerlanden II

Geslaagde bijeenkomst gebiedsvisie De Neerlanden II

Op maandag 5 maart vond een interactieve bijeenkomst plaats over de nieuwe inrichting van de locatie De Neerlanden ll in Maarheeze. De gemeente Cranendonck start hier een nieuwbouwproject. Meer dan 75 inwoners, direct omwonenden en andere geïnteresseerden waren aanwezig en konden door middel van workshoprondes, hun ideeën en wensen voor deze locatie delen met elkaar en de gemeente. "Mooi om te zien dat zoveel mensen willen meedenken over de ontwikkeling van deze nieuwe wijk in Maarheeze", aldus verantwoordelijk wethouder Frits van der Wiel.

Inwoners schetsen mee

De avond startte met een informatieve presentatie over het proces en een analyse van de stedenbouwkundige Hans Hofman, die de avond begeleidde. Na de presentatie waren er vier workshops: ‘Buiten wordt het beter’, ‘Klaar voor de toekomst’, ‘Hoe wilt u wonen?’ en ‘Wat is uw droomhuis?’.  De deelnemers konden schetsen op plattegronden, er waren foto’s ter inspiratie en op flipovers konden de ideeën worden opgeschreven.

Groot enthousiasme voor groen en duurzaamheid

Er werd gesproken over allerlei ideeën op het gebied van energie, water, groenvoorzieningen en type woningen in de wijk. Energieneutraal en wonen in het groen werd door de aanwezigen als belangrijk beschouwd. Ook in de directe omgeving van de Neerlanden II is meer groen een wens. Ook zou water in de nieuwe wijk een mooie aanvulling zijn. Landelijk en eigentijds bouwen hadden de voorkeur, en ontwerpvrijheid en zelf bouwen werd ook als belangrijk ervaren. Met nadruk werd gesproken over starterswoningen, vrijstaande woningen en patiowoningen.

Vervolg

Al met al zorgde deze avond voor veel bruikbare informatie voor de gemeente Cranendonck om de gebiedsvisie verder in te vullen. De gemeente Cranendonck gaat komende weken de behoeften samen met de dorpsraad Maarheeze nadere inventariseren. Naast deze bijeenkomst worden nog twee bijeenkomsten georganiseerd. De volgende bijeenkomst is bedoeld voor maatschappelijke- en marktpartijen. Daarna volgt een bijeenkomst waarin een terugkoppeling plaatsvindt naar de inwoners van Maarheeze. De datums voor beide bijeenkomsten worden nog bepaald.