Gemeentelijke verordeningen 2019

Gemeentelijke verordeningen 2019

De gemeenteraad van Cranendonck heeft in de raadsvergadering van 18 december de volgende verordeningen met bijbehorende tarieven voor de verschillende gemeentebelastingen gesteld:

  • Verordening op de heffing en invordering van Onroerende-zaakbelastingen 2019
  • Verordening op de heffing en invordering van Lijkbezorgingsrechten 2019
  • Verordening op de heffing en invordering van Marktgelden 2019
  • Verordening op de heffing en invordering van Rechten voor het innemen van standplaatsen 2019
  • Verordening op de heffing en invordering van de Afvalstoffenheffing 2019
  • Verordening op de heffing en invordering van Rechten en Precariobelastingen 2019
  • Verordening op de heffing en invordering van Reclamebelasting Budel-Centrum 2019
  • Verordening op de heffing en invordering van Rioolheffing 2019
  • Verordening op de heffing en invordering van Toeristenbelasting 2019

De bekendmakingen van de verordeningen staan op www.overheid.nl of ga naar www.cranendonck.nl/beleidenregels.