Gemeente Cranendonck heeft inwonerscontactpersoon azc

Gemeente Cranendonck heeft inwonerscontactpersoon azc

De gemeente Cranendonck heeft sinds kort een speciale functionaris Inwonerscontact azc aangetrokken in de persoon van Ton Lemmen. Bij hem kunnen inwoners signalen afgeven als zij zich zorgen maken of overlast ervaren van bewoners van het azc Cranendonck. Ook kunnen inwoners laagdrempelig bij hem terecht met hun vragen en zorgen als er gevoelens van onveiligheid zijn die (mogelijk) veroorzaakt worden door het gedrag van bewoners van het azc Cranendonck. Bijvoorbeeld als mensen ’s avonds niet de straat op durven of bepaalde plekken mijden. Op deze manier wil de gemeente Cranendonck een nog vollediger en concreter beeld krijgen van de zorgen die er zijn onder de inwoners en daar waar nodig en mogelijk komen tot snelle actie en maatregelen.

Wilt u iets kwijt of weet u niet bij wie u terecht kunt met uw vraag, opmerking of zorg over het azc? Inwoners kunnen bij de gemeente terecht bij de inwonerscontactpersoon azc. Hij zal proberen u verder te helpen. In deze rol weet Ton Lemmen makkelijk de weg te vinden binnen de gemeentelijke organisatie zelf, maar ook kent hij samenwerkingspartners in de aanpak van de overlast goed. Hij staat intern in nauw contact met onder andere de ambtenaar Veiligheid en de BOA’s van de afdeling toezicht en handhaving. Extern heeft hij rechtstreekse communicatielijnen met onder andere de ketenmarinier, de politie en het COA.

Ook zelf informatie ophalen

Ton Lemmen haalt in zijn rol als Inwonerscontact azc ook zelf actief op wat er met betrekking tot het azc leeft en speelt in de dorpen. Hiervoor legt hij zelf contacten met inwoners, ondernemers en organisaties. Met name op het gebied van veiligheid. Met de signalen die hij ophaalt, gaat hij actief aan de slag en probeert hij tot maatregelen, oplossingen en verbeteringen te komen.

Bereikbaarheid

U kunt Ton Lemmen bellen, facetimen, appen en mailen. Ook kunnen inwoners of ondernemers een afspraak met hem maken voor een persoonlijk (coronaproof) gesprek. Zijn mobiele nummer is 06-57707469. E-mailen kan naar t.lemmen@cranendonck.nl

Meer informatie

Meer informatie over het asielzoekerscentrum vindt u op de projectpagina Asielzoekerscentrum Cranendonck.