Geliberaliseerde pachtgronden duurzaam verpachten

Geliberaliseerde pachtgronden duurzaam verpachten

De gemeente Cranendonck is bezig met het ontwikkelen van een systematiek om duurzaam gebruik van de gemeentelijke pachtgronden te stimuleren. Dit komt onze natuur, het milieu en het klimaat ten goede. Bij de gunning van de pachtgronden gaat het niet meer enkel om de pachtprijs waarmee u inschrijft, maar gaan ook duurzaamheidsaspecten meewegen: in hoeverre besteedt de pachter aandacht aan bijvoorbeeld klimaat, biodiversiteit, water, milieu of een vitale bodem?

Helpt u mee?

De gemeente vindt het belangrijk om te verduurzamen op een manier die aansluit bij uw agrarische bedrijfsvoering. Daarom vragen we u als agrariër om uw mening en ervaring met ons te delen. Zo kunnen we samen met u onderzoeken hoe we dit systeem op een praktische en realistische manier vormgeven. Als agrariër binnen de gemeente Cranendonck kunt u zich straks namelijk in dit nieuwe systeem inschrijven.

25 mei: digitale bijeenkomst

Gemeente Cranendonck en het bureau LBP|SIGHT organiseren op dinsdag 25 mei van 20.00 tot 22.00 uur een online bijeenkomst voor alle geïnteresseerde agrariërs. Tijdens deze bijeenkomst geven wij meer uitleg over duurzame gronduitgifte en horen we graag hoe u vindt dat dit vormgegeven moet worden.

Bent u agrariër en wilt u hierbij zijn? Stuur dan een e-mail naar rentmeesterij@lbpsight.nl. Geef hierbij uw naam en telefoonnummer door, zodat wij u op de hoogte kunnen houden van eventuele wijzigingen.

Vragen?

Neem gerust contact op met Jolan Knol, rentmeester bij LBP|SIGHT, via 06-27201278. U kunt ook een e-mail sturen naar rentmeesterij@lbpsight.nl