Gebiedsvisie De Neerlanden II vastgesteld

Gebiedsvisie De Neerlanden II vastgesteld

In verschillende bijeenkomsten afgelopen jaar hebben omwonenden en lokale betrokken organisaties meegedacht en -geholpen met de gebiedsvisie voor het woningbouwproject De Neerlanden II. In augustus was de gebiedsvisie in concept af. Op 23 oktober heeft de raad de gebiedsvisie De Neerlanden II "De kroon op Maarheeze" unaniem vastgesteld. 

Nieuwe fase

Een nieuwe fase is bereikt. De gemeente is momenteel bezig met de voorbereiding van de bestemmingsplanprocedure. Om de ontwikkeling van de wijk mogelijk te maken, stelt de gemeente een nieuw bestemmingsplan op. In de procedure wordt onder andere: 

  • onderzocht of de ontwikkeling voldoet aan de regelgeving;
  • het plan verder gemotiveerd;
  • een bestemmingsplan opgesteld, met regels over de functie van de grond, het gebruik en wat er gebouwd mag worden. 

Een eerste stap is en voorontwerpbestemmingsplan. In de voorbereiding worden diverse onderzoeken samen met de specialisten uitgezet. Als inwoner merkt u hier weinig van, enkel dat op het terrein onderzoeken verricht zullen worden. De onderzoeken gaan onder andere over bodemonderzoek. archeologie, flora en fauna en water. 

Het interactieve proces staat de komende tijd op een laag pitje vanwege de onderzoeken. Wij verwachten het voorontwerp in het voorjaar af te ronden. Wanneer het voorontwerp bestemmingsplan klaar is en de daarbij behorende onderzoeken afgerond zijn, wordt het interactieve proces weer opgepakt. 

Omdat voor het project de bestemmingsplanprocedure nog doorlopen moet worden, is het te vroeg voor de uitgifte van grond. Naar verwachting wordt in 2020 de grond uitgegeven. Tegen die tijd informeert de gemeente u hoe de bouwgronduitgifte precies zal plaatsvinden. 

De gebiedsvisie en de verslagen van de interactieve bijeenkomst kun u vinden op de website: www.cranendonck.nl/neerlanden