Coronavirus en dienstverlening gemeente Cranendonck

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Cranendonck, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Aangepaste openingstijden
Er gelden beperktere openingstijden van het gemeentehuis. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn gaan door en er is geen vrije inloop mogelijk. U kunt alleen telefonisch een afspraak maken (via 14-0495). Meer hierover

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig? Ga hiervoor naar de homepage en kies voor 'online regelen'. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Voor ondernemers
In de Updates coronavirus lees je ook de updates voor ondernemers zoals informatie over en toegang tot bijstand aan zelfstandigen

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Gasunie start met verlegging gasleiding Airpark Budel

Gasunie start met verlegging gasleiding Airpark Budel

De Nederlandse Gasunie is recent gestart met de verlegging van de gasleiding voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein Airpark in Budel. Deze regionale transportleiding uit 1980, loopt diagonaal door de te ontwikkelen percelen en doorkruist daarmee letterlijk en figuurlijk de bouwmogelijkheden op de bouwkavels. De Gasunie is verzocht om deze gasleiding daarom aan te passen. Allereerst wordt er gestart met het leggen van een nieuwe leiding op de nieuwe plek. Daarna wordt de oude leiding verwijderd. Tijdens het project vinden civieltechnische werkzaamheden plaats op het braakliggende perceel en de doodlopende poot van de rotonde aan de Randweg-Zuid in Budel.

Verkeershinder

Voor het grootste gedeelte van de werkzaamheden voor de verlegging op het braakliggend perceel aan de Randweg-Zuid valt er geen verkeershinder te verwachten. Echter de gasleiding onder de zandweg tussen de Ant. Fokkerstraat en de Heikantstraat wordt ook vernieuwd. Hiervoor wordt de zandweg op een nog vast te stellen dag gedurende 1 dag afgesloten voor verkeer.

Overlast door geluid of gaslucht bij afkoppelen

Vóór het verwijderen van de oude leiding en het koppelen van het nieuwe tracé aan de bestaande leiding wordt de leiding afgeblazen zodat deze hier geen (gas)druk meer op staat. Het gas dat vrijkomt tijdens het afblazen kan een krachtig, sissend geluid veroorzaken dat in de omgeving goed hoorbaar is. Soms is het afblazen merkbaar door geur en ruiken passanten aardgas. Volgens planning blaast de Gasunie de leiding in week 36 (2 t/m 6 september) af aan de rand van het bosgebied nabij de Fabrieksstraat (achter Kempen Airport). Het punt van afblazen is gekozen op een ruime afstand van omwonenden en bedrijven zodat dit veilig en met zo min mogelijk overlast kan plaatsvinden.

Duur werkzaamheden

De werkzaamheden voor het verleggen van de gasleiding zijn naar verwachting eind september geheel afgerond. Het project heeft geen invloed op de levering van gas voor burgers en bedrijven. Heeft u vragen over de verlegging van de gasleiding dan kunt u 24 uur per dag contact opnemen met de Centrale Commando Post van de Gasunie op het telefoonnummer +31 (0)50 521 15 00.