Flexwonen en huisvesting arbeidsmigranten

Flexwonen en huisvesting arbeidsmigranten

Op 14 december heeft de gemeenteraad de notitie ‘Flexwonen en huisvesting arbeidsmigranten’ vastgesteld. De gemeente formuleert beleid op het gebied van flexwonen en huisvesting van arbeidsmigranten om de kansen op dat vlak te benutten en om problemen en overlast te vermijden.

De notitie onderzoekt de omvang, de mogelijkheden en de kansen die het huisvesten van spoedzoekers en tijdelijke bewoners in snel beschikbare tijdelijke woonruimte met zich meebrengen.

Het document besteedt ook aandacht aan de huisvesting van arbeidsmigranten. Het vastgestelde beleid geeft richting en handvatten om aanvragen en initiatieven te toetsen. Dat geeft duidelijkheid aan initiatiefnemers en mogelijkheden om te sturen aan de gemeente. U vindt de notitie binnenkort op www.lokaleregelgeving.overheid.nl en op onze website.