Fijn wonen in Cranendonck, ook in de toekomst!

Fijn wonen in Cranendonck, ook in de toekomst!

De gemeenteraad stelde op 30 januari 2018 de nieuwe Woonvisie 2018-2030 vast. “Een woonvisie die samen met samenwerkingspartners en andere betrokkenen is opgesteld. Niet alleen op gebied van wonen maar ook op gebied van leefbaarheid, zorg, duurzaamheid en vestigingsklimaat is meegedacht”, aldus Frits van der Wiel, wethouder Wonen.

In de visie blikken we vooruit op wonen in Cranendonck tot 2030. Deze kaders zijn de leidraad voor komende beleids- en projectvraagstukken.

Kwaliteit voor het dorp

Bij het opstellen van de visie is verder gegaan op de Nota Omdenken. Vooral het aanpassen en transformeren van de bestaande gebouwen is uitgangspunt. Nieuwbouw doen we enkel als het iets toevoegt aan wat er nog mist in een dorp of wat iets toevoegt in kwaliteit.

Een plek waar je wilt (blijven) wonen!

Frits van der Wiel: “Geluk, gezondheid en leefbaarheid staan in de visie voorop. Een aantrekkelijk duurzaam woonklimaat voor alle inwoners. Dit komt tot uiting in een passend woningaanbod, een prettige woonomgeving en een duurzaam buitengebied. Cranendonck heeft kernen waar wensen tevreden zijn, oog hebben voor elkaar, plezierig samenwerken en waar iedereen mee kan doen. Zes kernen, één gemeente met volop dynamiek, werk op alle niveaus en een goede bereikbaarheid. Een gemeente waar je graag wilt (blijven) wonen of waar je naar toe terug komt.”

Actiepunten uit de visie

De visie bevat zes thema’s: behoefte, leefbaarheid, zorg, duurzaamheid en vestigingsklimaat. Per thema zijn de focus- en actiepunten uitgewerkt. Voor de doelstellingen en acties voor de corporaties is een apart hoofdstuk opgenomen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de woonvisie, klik hier. Hier kunt u het hele boekje lezen. Daarnaast vindt u hier nog andere interessante links naar websites over thema’s die in de woonvisie aan bod komen.