Evaluatie Grootschoterweg Budel-Schoot

Evaluatie Grootschoterweg Budel-Schoot

Om een goed totaalbeeld te krijgen van de gehele Grootschoterweg in Budel-Schoot willen we met u het bestaande 30 km/uur gedeelte vanaf de kerk tot aan het spoor evalueren. Daarnaast zijn er vanuit het wegenonderhoud werkzaamheden aan het asfalt op de Grootschoterweg vanaf de kerk tot aan de komgrens nodig.

Tijdens een eerdere bewonersavond hebben we al diverse reacties mogen ontvangen op het plan en de mogelijke aanpassingen ten aanzien van de snelheid. We willen graag specifiek dit gedeelte van de Grootschoterweg ook nogmaals met u bespreken. Het totaalplan gaan we vervolgens voorleggen aan het college van burgemeester en wethouders.

U bent op 17 juni vanaf 19.00 uur van harte welkom in de Baronie Cranendonck zaal in het  gemeentehuis. Om een beeld te krijgen van het aantal bezoekers, vragen wij u zich van te voren aan te melden door een email te sturen naar e.dupree@cranendonck.nl.