Erehaag bij afscheid overledene

Erehaag bij afscheid overledene

Vanwege de coronamaatregelen is ook het afscheid nemen van een overledene op dit moment anders dan normaal. Wij begrijpen dat dit een lastige en emotionele situatie is en dat inwoners graag op een mooie en passende manier afscheid willen nemen van hun naaste.

Er zijn daarom diverse initiatieven ontstaan om voor de overledene een erehaag te organiseren. Hier is alle begrip voor. Het is daarbij echter een voorwaarde dat dit op een veilige manier gebeurt en dat de richtlijnen van het RIVM nageleefd worden. Daarom zijn er, voor ieders veiligheid, een aantal afspraken gemaakt:

  • Te alle tijde moeten de maatregelen van het RIVM worden nageleefd.
  • Mensen mogen niet verzamelen op één plek. Alleen de route wordt gecommuniceerd. Er mogen maximaal 30 personen deelnemen aan een erehaag. Mensen moeten individueel naar de route komen, en ook individueel weer naar huis.
  • Te allen tijde moet de onderlinge afstand van 1,5 meter worden aangehouden.

De gemeente heeft hierover contact gehad met alle begrafenisondernemers en ook geadviseerd de route langer te maken zodat meer mensen vanuit hun huis of tuin een laatste eer kunnen bewijzen aan hun naaste of bekende. Wij gaan er vanuit iedereen, ondanks dat het niet altijd makkelijk is, begrip heeft voor de afspraken en de regels naleeft.