Energietoeslag aanvragen

Energietoeslag aanvragen

Er is nieuwe informatie beschikbaar over de energietoeslag. Op deze pagina vindt u altijd de actuele informatie over de energietoeslag. Ook kunt u hier een aanvraag doen.

Wat is de energietoeslag?

De energietoeslag is een bedrag van € 800,00 netto per huishouden. Dit is een eenmalige bijdrage voor uw energiekosten. 

Belangrijk is dat u een laag inkomen heeft om voor deze toeslag in aanmerking te komen. Een huishouden (alleenstaande of gezin) heeft een laag inkomen als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm.

Heeft u een uitkering?

Sommige mensen ontvangen de eenmalige energietoeslag vanzelf. Zij hoeven geen aanvraag in te dienen. 

  • Huishoudens met een uitkering van de gemeente (Participatiewet, IOAW, IOAZ of Bbz-uitkering) krijgen het bedrag vóór 1 juni 2022 op de bankrekening gestort.
  • Huishoudens met aanvullende bijstand op de AOW van de Sociale Verzekeringsbank (AIO-uitkering) krijgen het bedrag vóór 1 juli 2022 op de bankrekening gestort. De gemeente krijgt gegevens van de Sociale Verzekeringsbank.
  • Huishoudens die periodieke bijzondere bijstand en/of de premiebijdrage voor de collectieve zorgverzekering van de gemeente ontvangen hebben mogelijk ook recht op de energietoeslag. De gegevens van deze personen zijn al bekend bij de gemeente. We kunnen daarmee beoordelen of u recht heeft op de energietoeslag. U zult na deze screening vóór 1 juli 2022 of een betaling ontvangen of een brief van de gemeente dat u niet voor de energietoeslag in aanmerking komt.

In bovenstaande gevallen hoeft u dus zelf geen aanvraag in te dienen.

Heeft u geen uitkering zoals hierboven aangegeven, maar wel een laag inkomen?

Niet alle inkomens van onze inwoners zijn bij ons bekend. Heeft u een laag inkomen? Dan heeft u misschien ook recht op de energietoeslag.

Zelf energietoeslag aanvragen kan tot en met 31 juli 2022.