Eerste fase herinrichting Stationsstraat-Sterkselseweg afgerond

Eerste fase herinrichting Stationsstraat-Sterkselseweg afgerond

De afgelopen periode is er hard gewerkt om de eerste fase van de herinrichting Stationsstraat-Sterkselseweg gereed te maken. De aannemer heeft het werk eerder opgeleverd dan gepland. Er is een gescheiden rioolstelsel aangebracht, het wegprofiel is veranderd en de verkeersituaties zijn overzichtelijker gemaakt.

Nieuw zijn de rode fietssuggestiestroken en de veiligere oversteekplaats voor fietsers nabij de kruising Stationsstraat-Sterkselseweg. Daarnaast is het wandel- en fietspad richting Kijkakkers nabij de kruising Sterkselseweg-Vogelsberg overzichtelijker gemaakt voor de verschillende weggebruikers. Het kruispunt Sterkselseweg-Vogelsberg is voorzien van drempels. Deze drempels zorgen voor een gewijzigde voorrangssituatie en verbeteren de veiligheid. Om de weggebruikers hierop te attenderen, worden er tot het einde van het project attentieborden geplaatst.

Klaar voor de toekomst
Naast de herinrichting van de bovenzijde is er ook ondergronds het nodige werk verzet. Een nieuw vergroot en gescheiden rioolstelsel zorgt ervoor dat de kern van Maarheeze klaar is voor de weersomstandigheden van de toekomst. In de komende fase, fase 2, wordt ook gekeken welke panden afgekoppeld willen worden. Afkoppelen is belangrijk omdat zo verspilling van schoon regenwater én overbelasting van het riool bij hevige regenbuien voorkomen wordt. Het daadwerkelijk afkoppelen vindt plaats na oplevering van fase 2.

Start fase 2: vanaf 13 januari 2020
De tweede fase van de herinrichting gaat van start op 13 januari. Tijdens de feestdagen is het centrum van Maarheeze dus goed bereikbaar. Fase 2 start op de kruising Stationsstraat-Moonslaan. Gedurende de werkzaamheden wordt de kruising Stationsstraat-Moonslaan enkel afgesloten in de richting van de Stationsstraat; de overige richtingen blijven toegankelijk.

De aannemer graaft ter voorbereiding - in de periode tot de werkelijke start - enkele proefsleuven graven om de ligging van kabels en leidingen te controleren. Meer informatie over het project herinrichting Stationsstraat vindt u op www.cranendonck.nl.