Duurzaamheidsnota 2020-2024: Samen op weg naar een duurzaam Cranendonck

Duurzaamheidsnota 2020-2024: Samen op weg naar een duurzaam Cranendonck

Eind 2019 is de nieuwe duurzaamheidsnota 2020-2024 vastgesteld. In de nota staat hoe de gemeente er voor wil zorgen dat Cranendonck duurzaam wordt. 

Hier heeft de gemeente zelf een rol in, maar we willen het vooral samen met inwoners en ondernemers doen, alleen samen kunnen we  de doelen te behalen. De komende jaren richt de gemeente zich op verschillende thema’s. Denk aan de opwek van (schone) energie, het terugdringen van het energiegebruik en het vergroenen van onze omgeving.  Dat doen we niet alleen voor een betere toekomst voor de volgende generaties, maar ook voor comfort en voordeel van de huidige generatie. Duurzaamheid is daarom iets dat we samen met inwoners en ondernemers aanpakken. 

Wateroverlast en droogte

De afgelopen zomers waren erg droog, maar we krijgen ook steeds vaker te maken met extreem zware buien. Het veranderende klimaat vraagt om een andere omgeving. Veel steen en verharding zorgen voor nóg hetere zomerdagen en voor problemen als het hard regent. Groene gebieden met minder verharding kunnen hier verbetering in brengen. Maar ook een simpele regenton helpt tegen wateroverlast, hitte en droogte in de eigen tuin.

Minder afval

Duurzaamheid is meer dan klimaat en energie. Ook het efficiënt gebruiken van grondstoffen is er onderdeel van. Afval scheiden doen we allemaal al. Ook wordt er veel gerecycled en hergebruikt. Maar ondertussen produceren we per inwoner nog ongeveer 100 kilo restafval per jaar. Dit willen we in 2025 terugbrengen naar 30 kilo. Het voorkomen van afval is immers beter dan genezen (hergebruiken). 

Natuurontwikkeling

Ook de groene omgeving willen we verbeteren. Zo werken  we aan een netwerk van natuurgebieden die onderling allemaal verbonden zijn. Dit komt weer ten goede aan de biodiversiteit, omdat er meer en beter plek is voor dieren, planten en bloemen. Binnen Cranendonck werken we bovendien aan een leefomgeving die schoon, gezond én veilig is, zodat we nu en in de toekomst comfortabel kunnen leven.

Energie besparen en opwekken

Als gemeente geven we het goede voorbeeld. De gemeentelijke organisatie moet in 2030 CO2neutraal zijn. Een andere doelstelling uit de duurzaamheidsnota is dat onze inwoners energieneutraal wonen in 2030. Daarom maken we werk van de opwek van schone energie. Daarbij realiseren we ons dat energie die we niet gebruiken, niet opgewekt hoeft te worden. Dus zetten we in op de besparing van energie, zowel in gemeentelijke gebouwen als door inwoners en ondernemers. Uiteindelijk werken we toe naar een volledig klimaatneutraal Cranendonck in 2050!

Samen sterk

Als gemeente kunnen we het niet alleen. Natuurlijk doen we alles wat we kunnen, maar zonder de inzet van onze inwoners en ondernemers komen we er niet.  Daarom werken we zoveel mogelijk samen aan een Duurzaam Cranendonck. Doet u ook mee?