Cultuurhistorische inventarisatie

Cultuurhistorische inventarisatie

De gemeente Cranendonck is gestart met het in beeld brengen van de cultuurhistorische waarde van de bebouwing in de gemeente. Op de huidige cultuurhistorische waardenkaart ontbreekt een groot aantal van de waardevolle panden in de gemeente. 

Bureau Hüskens

De gemeente heeft Cultuurhistorisch Bureau Hüskens en Zoon gevraagd om een inventarisatie te maken van panden die beeldbepalend zijn of een karakteristieke waarde hebben. 

De heren Hüskens bezoeken in de komende maanden alle kernen van onze gemeente. Ze maken foto's van woonhuizen, boerderijen of schuren vanaf de openbare weg. Ze betreden dus niet uw tuin of uw erf. U bent uiteraard vrij om het duo aan te spreken en vragen te stellen. Ze kunnen zich legitimeren en de gemeentelijke opdracht overleggen. 

Cultuurhistorische waardekaart

De inventarisatie wordt opgenomen in de cultuurhistorische waardekaart. In de rapportage wordt beschreven welke bebouwing bijzonder is en welke delen van een pand een meer dan gemiddelde waarde hebben. Daarmee kan het karakteristieke en waardevolle (historische) beeld van alle kernen van Cranendonck beschermd worden. 

Bureau Hüskens en Zoon
Foto: Irene Wouters voor Fotopersburo Van de Meulenhof