Cranendonck steunt Oekraïne

Cranendonck steunt Oekraïne

Versie 9 mei 2022

Please use Google Translate to put the information on this webpage in English or Ukrainian

будь ласка, використовуйте Перекладач Google, щоб розмістити інформацію на цій веб-сторінці англійською або українською

De oorlog in Oekraïne, een dramatische bladzijde in de geschiedenis die heel veel onschuldige slachtoffers kent. In de eerste plaats in het land zelf. Het menselijk leed dat hiermee gepaard gaat blijkt onder meer uit de grote vluchtelingenstroom die op gang is gekomen. Dat laat niemand onberoerd, ook in Nederland niet, getuige de vele initiatieven die worden ontplooid.

Algemene informatie

Waar vind ik algemene informatie over de situatie in Oekraïne?

Algemene informatie over de situatie in Oekraïne en informatie over bijvoorbeeld standpunten van het kabinet, Kamerstukken en veel gestelde vragen staan op de centrale website van de Rijksoverheid.

Ik ben inwoner en ik heb vragen, waar kan ik terecht?

Het informatienummer van het Rode Kruis voor hulp vragen en bieden is 070-4455888. Dit is de Nederlandstalige informatielijn van het Rode Kruis voor inwoners die bijvoorbeeld vragen hebben over hoe ze tijdelijke huisvesting kunnen aanbieden of initiatieven willen melden om vluchtelingen te helpen. Maar bijvoorbeeld ook hoe ze een Oekraïense vluchteling in hun huis verder kunnen helpen met aanmelden in Nederland.

Heeft u een specifieke vraag aan de gemeente? Stel deze dan via een mail met daarin uw naam en telefoonnummer aan Oekraine@cranendonck.nl

Ik wil helpen, wat kan ik doen?

Je kunt geld doneren, spullen verzamelen, onderdak bieden aan een vluchteling, of als vrijwilliger helpen bij bijvoorbeeld de opvanglocaties. Ga naar Vluchtelingenwerk Nederland https://www.vluchtelingenwerk.nl/nl/steun-oekraiense-vluchtelingen.

We zien dat er in onze gemeente initiatieven zijn opgestart in de verschillende kernen. Die worden vaak bekend gemaakt en gedeeld via sociale media. Dat toont aan hoe verbonden inwoners zich voelen en dat we samen onze schouders eronder zetten om de mensen uit Oekraïne te helpen.

Cordaad Welzijn, lokaal vluchtelingenwerk, faciliteert en brengt mensen met elkaar in verbinding waar mogelijk.

U kunt op de volgende manieren hulp bieden:

Hoe kan ik geld doneren voor hulpgoederen en medische hulp?

Geld doneren is mogelijk via het Rode Kruis Nederland of via Giro555.

Is het veilig om naar Oekraïne te reizen?

Als je vluchtelingen wilt ondersteunen kun je dat het beste vanuit Nederland doen. Op de centrale website van de Rijksoverheid staat wat je het beste kunt doen.

Opvang vluchtelingen

Opvang in onze regio

Het kabinet heeft aan alle 25 veiligheidsregio’s, waaronder Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, de opdracht gegeven om samen met gemeenten voor opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne te zorgen. De opvang zal mogelijk geruime tijd, maanden of zelfs nog langer, duren. 

Ook de gemeente Cranendonck heeft aan de Veiligheidsregio enkele mogelijke locaties voorgesteld voor de opvang van vluchtelingen. Uiteindelijk besluit de Veiligheidsregio of ze daar voor de regio gebruik van wil maken. Daarnaast worden vluchtelingen door particulieren opgevangen in gastgezinnen.

Oekraïners kunnen vrij reizen naar Nederland. Zonder verblijfsvergunning kunnen zij negentig dagen in Nederland blijven. Oekraïners hebben van de EU een speciale status gekregen waardoor zij in Nederland mogen werken. 

Op welke locaties worden vluchtelingen opgevangen?

Voor actuele informatie over de opvang in onze regio, kijk op de website van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO): https://www.vrbzo.nl/actueel/vluchtelingen/

Waar bevindt zich in VRBZO het Regionaal Registratie Punt (RRP)?

Dat bevindt zich bij Microlab in Eindhoven.

Is er sprake van een verdeelsleutel over alle gemeenten?

In onze regio wordt geen verdeelsleutel gehanteerd. We gaan in overleg met gemeenten kijken welke locaties beschikbaar zijn en voor hoeveel vluchtelingen deze gereed te maken zijn.

Hoe lang worden vluchtelingen opgevangen?

Gelet op de onzekere situatie is dit nog niet duidelijk en hangt het af van de ontwikkelingen in Oekraïne. De opvanglocaties zijn voor minimaal 6 maanden beschikbaar.

Ik wil vluchtelingen uit Oekraïne onderdak bieden. Hoe pak ik dat aan?

Dan kun je terecht bij Vluchtelingenwerk Nederland en bij Takecarebnb. Zij geven meer praktische informatie en bieden de mogelijkheid om je aan te melden.

Ik heb op dit moment vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. Waar kunnen zij voor de langere termijn terecht?

Heel fijn dat u noodopvang biedt voor vluchtelingen uit Oekraïne. Zij kunnen zich melden bij de gemeente waar ze op dit moment verblijven. Vervolgens worden ze dan ingeschreven in de basisregistratie van de betreffende gemeente. Dat kan op afspraak in het gemeentehuis.

Mochten deze vluchtelingen niet meer kunnen verblijven bij het gastgezin, dan moeten zij zich melden bij het Regionaal Registratiepunt (Microlab Eindhoven). Daar wordt bekeken waar plaats is op een locatie, liefst voor langere termijn. Als dat niet mogelijk is dan wordt naar een doorstroomlocatie gezocht. In het uiterste geval moet de vluchteling 24 tot 48 uur in de crisisnoodopvang verblijven.

Waar moet ik op letten bij het opvangen van vluchtelingen?

Kijk op de website van Takecarebnb voor enkele aandachtspunten.

Wat zijn de eisen voor een gastgezin voor alleenreizende Oekraïense kinderen?

In de regio VRBZO worden alleenreizende kinderen zonder gezag (dus zonder één van beide ouders) uit Oekraïne opgevangen in de gemeente Geldrop-Mierlo. Daar wordt de eerste opvang verzorgd . Uiteindelijk komen zij in een gastgezin terecht. Het is belangrijk dat het gastgezin voor deze kinderen een veilige plek is. Daarom bekijkt de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) of dat inderdaad zo is.

Zijn vluchtelingen verzekerd tegen medische kosten?

Medische kosten worden vergoed. Dit gebeurt op basis van de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. Oekraïense vluchtelingen die asiel hebben aangevraagd, zijn verzekerd via de Regeling Medische zorg Asielzoekers.

Lees meer informatie over zorg en zorgkosten voor Oekraïners in Nederland. Lees ook meer over de vergoeding van zorg aan onverzekerde Oekraïense vluchtelingen.

Zijn vluchtelingen verzekerd bij schade?

De gemeente heeft voor Oekrainse vluchtelingen  een gratis particuliere aansprakelijkheidsverzekering geregeld. Als vluchtelingen schade aan derden veroorzaken moeten zij dit melden bij de gemeente en  zijn de kosten hiermee gedekt. De verzekeringsdekking geldt zolang de vluchtelingen onder verantwoordelijkheid van de gemeente worden opgevangen.

Let op: Opvang in gastgezinnen valt niet onder deze Aansprakelijkheidsverzekering. Hier zal de  AVP (Aansprakelijkheids-Verzekering Particulieren) van het opvanggezin dekking (moeten) bieden.

Hoe is de schoolopvang geregeld? Kunnen de kinderen naar school als ze hier worden opgevangen?

Leerplicht geldt voor alle kinderen van 5 t/m 18 jaar. Voor het basisonderwijs geldt dat ouders  hun kinderen bij elke basisschool in hun buurt kunnen melden.

Hier leest u hoe ouders hun kinderen kunnen aanmelden voor basis- en middelbaaronderwijs.

Er wordt gewerkt aan een passend aanbod voor studenten die in Oekraïne een studie op MBO of HBO niveau volgden.

Kunnen vluchtelingen lid worden van een sportvereniging?

Kinderen kunnen zich melden bij een vereniging. Het is aan de club hoe ze hier mee omgaan met wel/ geen contributie.

Is er hulp voor opvang van dieren uit Oekraïne?

Op het meldpunt Hulp voor Dieren uit Oekraïne kan hulp aangevraagd worden voor dieren die de oorlog zijn ontvlucht. Ook gemeenten, asielzoekerscentra of mensen die privé Oekraïners met hun dieren opvangen kunnen hier hulp aanvragen.

https://www.hulpvoordierenuitoekraine.nl

Hulp nodig bij communicatie met Oekraïners? 

Zie hier de handige communicatiekaart

Waar vind ik meer informatie?

Op RefugeeHelp. https://www.refugeehelp.nl/get-help. Dit is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die zich voor hen in wil zetten.

Voor vluchtelingen

Welk nummer kan ik bellen voor hulp?

Mensen die vanuit Oekraïne naar Nederland gevlucht zijn, kunnen via een WhatsApp-hulplijn terecht bij het Rode Kruis. Daar worden zij zowel in het Engels als in het Oekraïens geholpen. Het nummer van de WhatsApp-hulplijn Rode Kruis is 06-48158053.

Ik zoek familie/vrienden die ook gevlucht zijn maar ik kan geen contact met ze krijgen. Is er een lijst met namen van mensen die worden opgevangen in deze regio?

Vluchtelingen kunnen mailen naar rfl@redcross.nl of naar de website van het Rode Kruis. Dit is landelijk geregeld.

Ben ik verzekerd tegen medische kosten?

Medische kosten worden vergoed. Dit gebeurt op basis van de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. Oekraïense vluchtelingen die asiel hebben aangevraagd, zijn verzekerd via de Regeling Medische zorg Asielzoekers.

Lees meer informatie over zorg en zorgkosten voor Oekraïners in Nederland. Lees ook meer over de vergoeding van zorg aan onverzekerde Oekraïense vluchtelingen.

Ben ik verzekerd bij schade?

De gemeente heeft voor Oekrainse vluchtelingen  een gratis particuliere aansprakelijkheidsverzekering geregeld. Als vluchtelingen schade aan derden veroorzaken moeten zij dit melden bij de gemeente en  zijn de kosten hiermee gedekt. De verzekeringsdekking geldt zolang de vluchtelingen onder verantwoordelijkheid van de gemeente worden opgevangen.

Let op: Opvang in gastgezinnen valt niet onder deze Aansprakelijkheidsverzekering. Hier zal de  AVP (Aansprakelijkheids-Verzekering Particulieren) van het opvanggezin dekking (moeten) bieden.

Hoe is de schoolopvang geregeld? Kunnen de kinderen naar school als ze hier worden opgevangen?

U heeft uw kind(eren) ingeschreven bij de gemeente. In Nederland gaan kinderen vanaf 4 jaar naar school.

Is uw kind tussen de 4 en 12 jaar? Dan mag hij/zij naar de basisschool.

Kinderen uit Oekraïne gaan naar de centrale onderwijslocatie van basisschool De Opstap in Maarheeze. U kunt uw kind hiervoor aanmelden door een e-mail te sturen naar aanmeldenoekraine@skozok.nl.

In deze e-mail zet u uw naam, de naam van uw kind (of kinderen), de geboortedatum van uw kind (of kinderen), uw adresgegevens, uw e-mailadres en uw telefoonnummer.

U ontvangt per e-mail een ontvangstbevestiging. Basisschool De Opstap (uit Maarheeze) neemt telefonisch contact met u op voor een intakegesprek en rondleiding op school. U krijgt dan uitleg waar de school staat, wat de lestijden zijn en met welk vervoer uw kind naar school kan reizen.

Is uw kind tussen de 13 en 17 jaar? Dan mag hij/zij naar de middelbare school.

Zij gaan dan naar de collectieve onderwijslocatie voor middelbaar onderwijs, Broodberglaan 1 in Eindhoven. De school is open van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 15.00 uur.

U kunt uw kind(kinderen) hiervoor aanmelden door een e-mail te sturen naar col@silfo.nl.

In deze e-mail zet u uw naam, de naam van uw kind (of kinderen), de geboortedatum van uw kind (of kinderen), uw adresgegevens, uw e-mailadres en uw telefoonnummer.

U ontvangt dan per e-mail een aanmeldformulier dat u invult en terugstuurt naar col@silfo.nl. Als u alles goed heeft ingevuld, ontvangt u een bevestiging daarvan. Als er nog gegevens ontbreken, dan neemt de school contact met u op.

Wanneer duidelijk is op welke datum de lessen voor uw kind beginnen, neemt de school contact met u op. U krijgt dan ook een brief met meer informatie.

Meer informatie vindt u op www.us-eindhoven.nl.

Wat is het aanbod op MBO-niveau?

Het Summa college heeft voor Individuele opleidingsvragen voor Oekraïense vluchtelingen in de regio Eindhoven een op maat gemaakt aanbod. Dit doen ze voor jongeren vanaf 16 en voor (jong)volwassenen tot 65 jaar. Met ruim 300 beroepsopleidingen, korte vakgerichte trainingen en cursussen in de Nederlandse of Engelse taal kunnen we Oekraïners in een zeer korte tijd duurzame skills meegeven.  

  • Summa helpt bij het maken van een intake/assessment om de individuele leerroute met de student te bepalen. Dit sluit aan bij hun talenten die zij in het land van herkomst hebben opgebouwd.
  • Summa biedt vervolgens korte vakgerichte trainingen aan in die sectoren waar ze direct aan het werk kunnen. Denk aan stuken, metselen, tegelen, schilderen, heftruck rijden, koerier bestelauto, assembleren, lassen, extra handen in de zorg, helpende plus.
  • Ze hebben Engelstalige opleidingen waar studenten bij aan kunnen sluiten als ze de Engelse taal beheersen.
  • Summa helpt bij het leren van de Nederlandse taal.

Docenten geven uiteraard traumasensitief les.

Kan ik lid worden van een sportvereniging?

Kinderen kunnen zich melden bij een vereniging. Het is aan de club hoe ze hier mee omgaan met wel/ geen contributie.

Kan ik hulp krijgen voor opvang van dieren uit Oekraïne?

Op het meldpunt Hulp voor Dieren uit Oekraïne kan hulp aangevraagd worden voor dieren die de oorlog zijn ontvlucht. Ook gemeenten, asielzoekerscentra of mensen die privé Oekraïners met hun dieren opvangen kunnen hier hulp aanvragen.

https://www.hulpvoordierenuitoekraine.nl

Hulp nodig bij communicatie met Nederlanders? 

Zie hier de handige communicatiekaart

Waar vind ik meer informatie?

Op RefugeeHelp. https://www.refugeehelp.nl/get-help. Dit is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die zich voor hen in wil zetten.