Cranendonck stelt samen met sportaanbieders Lokaal Sportakkoord op

Cranendonck stelt samen met sportaanbieders Lokaal Sportakkoord op

Wethouder Lemmen geeft op 17 augustus de aftrap voor het Lokaal Sportakkoord. In dit akkoord maken partijen afspraken over hoe de ambities op het gebied van sport en bewegen te realiseren. Het Lokaal Sportakkoord is een vervolg van de visie sport & bewegen en de sessies die afgelopen jaren hebben plaatsgevonden met vele sportverenigingen en andere sportaanbieders.

Sportformateur

Cranendonck deed samen met TC Maarheeze, HC Cranendonck en Zuiderpoortsport een aanvraag bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor de financiering van een sportformateur. Vervolgens is Leo van de Vorst aangesteld als sportformateur in onze gemeente. Hij is met sportverenigingen, beweegaanbieders, andere partijen en de gemeente in gesprek gegaan. Met als doel te kijken hoe we elkaar kunnen ondersteunen en versterken en zorgen dat meer inwoners voldoende bewegen.

KICK-off
Op zaterdagochtend 17 augustus van 10.00 tot 11.00 wordt bij de Zuiderpoort in Budel daadwerkelijk van start gegaan met het Lokaal Sportakkoord. Sportverenigingen en andere beweegaanbieders zijn uitgenodigd om dan met 1 of 2 bestuurders en met 1 sporter in tenue (!) te komen voor een korte en kleurrijke start van het sportseizoen. Is uw vereniging er ook bij?