Cranendonck investeert in biodiversiteit Budel-Dorplein

Cranendonck investeert in biodiversiteit Budel-Dorplein

Donderdag 4 april 2019 starten de herstelwerkzaamheden van de natuur in het Heilig Hartpark te Budel-Dorplein. Het Heilig Hartpark ligt aan de kruising Hoofdstraat/Fabrieksstraat, aan de overzijde van de Cantine en is onlangs door de gemeente aangekocht met behulp van een Interreg-subsidie. In dit natuurgebied gaat de gemeente Cranendonck, in samenwerking met de partners van Metalot Nature, beginnen met de herinrichting van het terrein. De maatregelen die de gemeente gaat nemen, hebben als doel de aanwezige biodiversiteit te behouden en te versterken.

Hoge natuurwaarde
Het Heilig-Hartpark kent een hoge natuurwaarde onder andere door de aanwezigheid van de Duitse zandloopkever, levendbarende hagedis en platensoort galigaan. De Duitse zandloopkever in het bijzonder is een uiterst zeldzame soort in Nederland, die momenteel alleen voorkomt in Budel-Dorplein.

Wat houden de maatregelen in?

De geplande maatregelen bestaan uit het graven van een aantal grote (natte) poelen, het aanbrengen van stobbenwallen en het plaatsen van dood hout. Ook vinden er snoeiwerkzaamheden plaats en gaat de gemeente de inheemse plantensoorten terugbrengen in het gebied. De werkzaamheden zullen gedurende de hele maand april plaatsvinden.Omdat er onder saneringscondities in de bodem wordt gewerkt, wordt het gehele gebied tijdens de werkzaamheden afgezet met bouwhekken.

Nadere informatie over het project: https://www.cranendonck.nl/inwoners/metalot-nature-landscape-park_44477/

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door project 2B Connect:
Interreg project 2B Connect helpt 70 bedrijven hun terreinen natuurgericht in te richten. Vier jaar lang, tot december 2019, zetten 26 partners in de grensstreek België-Nederland zich binnen het Interregproject ‘2B Connect’ in voor meer biodiversiteit op bedrijventerreinen. Meer dan 70 bedrijven in deze regio zullen hun terreinen groener inrichten zodat de lokale natuur alle kansen krijgt. Daarnaast reikt het project verschillende instrumenten aan om ook andere bedrijven te helpen werken aan biodiversiteit. Groeninrichting van bedrijventerreinen biedt niet alleen kansen voor lokale dieren en planten, maar draagt ook bij aan de (grensoverschrijdende) verbinding van natuurgebieden en zorgt voor een aangename omgeving om te werken of te fietsen.