In verband met het coronavirus zijn er een aantal wijzigingen in onze dienstverlening

Voor u en onze veiligheid volgen ook wij de RIVM-richtlijnen op in de strijd tegen corona. Dit doen we door persoonlijk contact op het gemeentehuis zo veel mogelijk te beperken. Er gelden daarom aangepaste openingstijden. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn, gaan door en er is geen vrije inloop. U kunt alleen telefonisch een afspraak maken via 14-0495. 

Mondkapje

Als u op afspraak het gemeentehuis bezoekt, moet u een mondkapje dragen.

Online regelen

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig. Kijk op de homepage bij 'Online regelen'. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Sluit venster

Controle huisvesting arbeidsmigranten door Dommelstroom Interventie Team

Controle huisvesting arbeidsmigranten door Dommelstroom Interventie Team

Dinsdag 22 september voerde het Dommelstroom Interventie Team (DIT) een bestuurlijke controle uit op een adres in het buitengebied van Maarheeze. De gemeente bezocht samen met de politie, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid een bedrijf, waar vermoedens waren van misstanden met arbeidsmigranten. Naar aanleiding van de controle worden enkele zaken nog verder onderzocht. Onderzoek moet uitwijzen of er sprake is van een overtreding.

Controle

De controle vond in de avond plaats en was gericht op het aantal gehuisveste arbeidsmigranten, brandveiligheid, milieu, bouwtechnische veiligheid en arbeidsomstandigheden. Het doel van dergelijke controles is het vergroten van de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente. Door deze controles gezamenlijk met andere overheidsinstanties uit te voeren worden in één keer verschillende misstanden aangepakt. Bij geconstateerde overtredingen maken de uitvoerende partijen een einde aan de illegale situatie en wordt herhaling voorkomen. Zo kan bijvoorbeeld een dwangsom opgelegd worden.

Wat kunt u doen?

Ziet u een iets verdachts of heeft vermoedens van criminaliteit in uw omgeving? Meld dit dan bij de politie Brabant Oost-Brabant of bij de gemeente Cranendonck. Wilt u anoniem melden? Dan kunt u terecht bij www.meldmisdaadanoniem.nl of bel 0800-7000.

Dommelstroom Interventie Team

Het Dommelstroom Interventie Team (DIT) speelt een belangrijke rol bij de integrale aanpak van de handhavingsknelpunten en ondermijnende criminaliteit. Onder de regie van het Dommelstroom Interventie Team zijn er regelmatig controles bij panden en locaties waarvan sterk het vermoeden bestaat dat er sprake is van misstanden of niet voldoen aan wet- en regelgeving. Het team kijkt naar brandveiligheid, boekhouding, illegale bewoning, vergunningen, inschrijving Basisregistratie Personen (BRP), mensenhandel, prostitutie, drugs, sociale zekerheidsfraude en andere overtredingen.

Het DIT bestaat uit vertegenwoordigers van gemeenten Cranendonck, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Nuenen, Son en Breugel, Valkenswaard, Sociale Recherche, Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO), Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) en Vreemdelingenpolitie Oost-Brabant (AVIM). Zij werken nauw samen met de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), Enexis, woningbouwverenigingen, GGD, UWV, Douane, Defensie en de Belastingdienst.

Daarnaast staat het team in nauw contact met het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) en de Taskforce Brabant Zeeland.